A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, single-member districts, debt of the Polish metropolises, and evolution of local urban government in France.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

Table of Contents 3(65)/2016

Jacek Poniedziałek
Wybrane koncepcje regionu w socjologii i etnografii wypracowane w okresie II Rzeczpospolitej

Robert Pyka
Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku XXI wieku. Nowe wymiary, nowe poziomy na przykładzie Metropolii Lyonu

Marek Kozak
Zintegrowane inwestycje terytorialne jako eksperyment

Agnieszka Kozera
Zadłużenie metropolii w Polsce w latach 2007–2013

Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak
Skutki wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach lokalnych

Dorota Mantey
Potencjalne konflkty przestrzenne w strefi podmiejskiej z perspektywy potrzeb mieszkańców na przykładzie podwarszawskiej gminy Lesznowola

Andrzej Miszczuk
Piotr Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej (recenzja)

 

Photo: Basilica of Notre-Dame de Fourvière by MickaëlG (CC BY-SA 3.0).