A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEXT ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

Next issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, gentrification, urban commons, and experimental research on spatial dimension of social capital in Poland.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

Table of Contents 4(70)/2017

Łukasz Drozda
Pułapka gentryfikacji? Związki „uszlachetniania” przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast

Mariusz E. Sokołowicz
Miejskie dobra wspólne (commons) z perspektywy ekonomii miejskiej

Justyna Wasil, Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor
Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego

Urszula Markowska-Przybyła, Jacek Potocki, David Ramsey
Przestrzenny wymiar zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce w świetle badań eksperymentalnych

Grzegorz Krawczyk
Zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego miast regionu wschodniego a zróżnicowanie dynamiki przemian

Kamil Maciuk, Paweł Biskup
Wpływ budowy linii tramwajowej na wartość nieruchomości mieszkaniowych

 

Photo: Poster in San Diego, USA; author: wellsdunbar (license: CC BY-NC-SA 2.0).