A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEXT ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, Poland’s first metropolitan union, the harmony limit, and the regional identity of the Małopolska and Śląsk regions.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

Table of Contents 1(71)/2018

Robert Pyka
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako innowacja w samorządzie terytorialnym. Szanse i wyzwania pierwszego w Polsce związku metropolitalnego

Janina Kotlińska
The result of the LGU budget in the context of the mission of local governments

Marek Hendel
Granica harmonii jako instrument zarządzania strategicznego rozwojem turystyki w obszarach recepcji. Wstęp do nowej koncepcji

Kamil Nowak
Wpływ przebiegu granic województw na tożsamość regionalną oraz postrzeganie regionów Małopolski i Śląska

Agnieszka Kozera
Samodzielność finansowa metropolii w Polsce w latach 2007–2015

Tomasz Kwiatkowski
Wykorzystanie metod identyfikacji skupień gospodarczych w krajowej polityce klastrowej

Bohdan Jałowiecki
Joanna Kusiak, Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu (recenzja)

 

 

Photo: Silesian Insurgents' Monument in Katowice; author: Lestat (Jan Mehlich) (license: CC BY-SA 3.0).