A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, revitalisation in Kraków, the role of the Polish major, and causes and stages of regionalism formation.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

 

Table of Contents 4(74)/2018

Katarzyna Romańczyk
Pułapki rewitalizacji. Przypadek Krakowa

Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska
Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy – perspektywa europejska

Jacek Poniedziałek
Przyczyny i etapy kształtowania się regionalizmu

Łukasz D. Wróblewski
Powiązania społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim w warunkach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Elżbieta Antczak, Karolina Lewandowska-Gwarda
Dynamika procesu starzenia się ludności w Polsce. Ocena z wykorzystaniem metod strukturalno-geograficznych

Agnieszka Stanowicka
Marketing mix miasta na przykładzie polskich miast zrzeszonych w sieci Cittàslow

 

 

Photo. Kaziemierz in Kraków, Author: Ted and Jen (License: CC-BY-2.0)