A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2000) Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego. Studia Regionalne i Lokalne, Nr. 3(3)/2000, ss. 41-57.
Download the publication: