Publications

Globalizacja, lokalność tożsamość

Publication type: book's chapter
Full citation: Jałowiecki Bohdan (2005) Globalizacja, lokalność tożsamość [w:] Wesołowski Włodzimierz, Włodarek Jan (red.): Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar