A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

The Game of Knowledge Brokering: A New Method for Increasing Evaluation Use

Publication type: journal articles
Full citation: Olejniczak Karol (2017) The Game of Knowledge Brokering: A New Method for Increasing Evaluation Use. American Journal of Evaluation: Teaching and Learning in Evaluation, No. XX(X), pp. 1-23.
DOI: 10.1177/1098214017716326
American Journal of Evaluation opublikował wyniki badań dr Olejniczaka na temat zastosowania gry w nauczaniu brokeringu wiedzy. Metoda jest innowacją w kształceniu kadr polityk publicznych i budowaniu potencjału ewaluacyjnego administracji publicznej.

Wersja on-line artykułu jest już dostępna na stronie wydawcy: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098214017716326