A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

BROKERZY WIEDZY

Wyniki badań Karola Olejniczaka, Tomasza Kupca i Estelle Raimondo na temat brokerów wiedzy zostały przytoczone w wydanym we wrześniu raporcie US Commission on Evidence-Based Policymaking.

Komisja została powołana do wypracowania strategii wzmacniającej wykorzystanie dowodów naukowych i danych w realizowaniu programów federalnych w USA oraz ochronie danych osobowych i prywatności obywateli.

Wyniki badań na temat brokerów wiedzy są przytaczane w części poświęconej wzmacianiu potencjału polityki opartej na dowodach w rządzie federalnym. Komisja wskazuje, że brokerzy wiedzy są niezbędnym łącznikiem pomiędzy użytkownikami wiedzy - decydentami a producentami wiedzy - naukowcami i ekspertami zewnętrznymi. Komisja podkreśla, też że rola jednostek analitycznych jako brokerów wiedzy będzie rosła wraz z rosnącą liczbą wyników badań dostępnych dla decydentów i opinii publicznej.

Pełen raport jest dostępny na stronie Komisji: https://www.cep.gov/