A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

MIGAWKI Z KONFERENCJI W LOS ANGELES

Dr Katarzyna Romańczyk uczestniczyła w 49 Annual Meeting zorganizowanym przez Urban Affairs Association na UCLA.

Temat przewodni tegorocznej konferencji to "Claming Right to the City: Community, Capital, and the State".

W ramach sesji  "Critical Perspectives on Urban Politics and Participation" dr Romańczyk zaprezentowała wyniki swoich badań w referacie "Does Citizen Participation Make a Difference in the Largest Polish Cities? Evidence from Deprived Urban Areas". Przedstawione wyniki są efektem realizacji projektu NCN "Mechanizmy partycypacji publicznej w polityce miejskiej polskich ośrodków metropolitalnych - studium porównawcze".

W konferencji wzięło udział ponad tysiąc naukowców z całego świata. Oprócz problematyki związanej z partycypacją dyskutowano także kwestie dotyczące gentryfikacji, mieszkalnictwa i społeczno-przestrzennych nierówności w rozwoju miast. Gościem specjalnym spotkania był prof. John Mollenkopf, autor słynnych książek, m.in. "The Contested City", "Becoming New Yorkers". Konferencji towarzyszyły również wykłady i spotkania z redaktorami międzynarodowych czasopism naukowych.

 
 
Galeria