Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. o własności w modelu neoliberalnym w ujęciu przestrzennym, polsko-czeskiej współpracy transgranicznej i reelekcji prezydentów polskich miast.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 4/2015 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

Spis treści numeru 4(66)/2016

Grzegorz Masik, Iwona Sagan
Strategie i instrumenty wspierające odporność gospodarczą. Przykład wybranych regionów europejskich

Miroslava Lungová
Resilience of the Czech Regions to an external economic shock

Łukasz Drozda
Własność w modelu neoliberalnym na przykładzie polskiej przestrzeni zurbanizowanej po 1989 roku

Sylwia Dołzbłasz
Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim

Szymon Wiśniewski
Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego wskutek otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi

Wojciech Grabowski
Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast

Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik
Andrzej Klasik (red.), 2015, Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach (recenzja)

 

Grafika: Powiązania między benefijentami realizującymi wspólne projekty w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. Źródło: Dołzbłasz, S., 2016, Sieć współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim, Studia Regionalne i Lokalne, 4/2016, s. 74