A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. o współpracy naukowej, skutkach podziałów gmin i powiatów oraz polityce klimatycznej polskich samorządów.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 1/2016 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

Spis treści numeru 1(67)/2017

Maciej Smętkowski, Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj
Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
Wpływ podziałów gmin i powiatów w Polsce na koszty ich funkcjonowania

Katarzyna Szmigiel-Rawska
Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów

Agnieszka Stanowicka
Rola turystyki w stymulowaniu rozwoju miasta w opinii przedstawicieli urzędów miast województwa warmińsko-mazurskiego

Jerzy Rembeza, Maria Klonowska-Matynia
Powiązania bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce

Monika Mularska-Kucharek, Kamil Brzeziński
Jakość życia a przywiązanie do miejsca zamieszkania. Na przykładzie Łodzi

Wojciech Sońta
Andy Merrifield, Nowa kwestia miejska, tłum. P. Juskowiak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, XXXII, 190 s. (recenzja)

 

 

Photo: _Ju!cE_