A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

KOLEJNY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. historycznych uwarunkowaniach osiągnięć szkolnych, lokalnej adaptacji do zmian klimatu i karierach polityków regionalnych.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 2/2016 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

Spis treści numeru 2(68)/2017

Mikołaj Herbst, Anna Kaliszewska
Zabory a edukacja. Początki szkolnictwa na terytorium Polski w kontekście współczesnego zróżnicowania osiągnięć szkolnych

Adam Gendźwiłł
Zdecentralizowana adaptacja? Opinie władz lokalnych o zmianach klimatu i lokalnej polityce adaptacji do zmian klimatycznych

Bartłomiej Kołsut, Przemysław Ciesiółka, Robert Kudłak
Działania rewitalizacyjne w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015 oraz ich efekty

Tatiana Majcherkiewicz
Kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier w ujęciu teorii rządzenia wielopoziomowego

Paweł Felis, Henryk Rosłaniec
Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej gmin w Polsce w zakresie podatku od środków transportowych

Robert Kudłak, Wojciech Kisiała, Jędrzej Gadziński, Wojciech Dyba, Bartłomiej Kołsut, Tadeusz Stryjakiewicz
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania popytu na nowe samochody w Polsce

Roman Szul
Halina Powęska, Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy (recenzja)

 

Grafika: Anomalie temperatury w Arktyce, Hunter Allen i Richard Rivera (NOAA’s Climate Program Office)