A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. o rewitalizacji w Krakowie, pozycji polskich burmistrzów oraz przyczynach i etapach kształtowaniu się regionalizmu.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 4/2017 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

 

Spis treści numeru 4(74)/2018

Katarzyna Romańczyk
Pułapki rewitalizacji. Przypadek Krakowa

Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska
Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy – perspektywa europejska

Jacek Poniedziałek
Przyczyny i etapy kształtowania się regionalizmu

Łukasz D. Wróblewski
Powiązania społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim w warunkach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Elżbieta Antczak, Karolina Lewandowska-Gwarda
Dynamika procesu starzenia się ludności w Polsce. Ocena z wykorzystaniem metod strukturalno-geograficznych

Agnieszka Stanowicka
Marketing mix miasta na przykładzie polskich miast zrzeszonych w sieci Cittàslow

 

 

Fot. Krakowski Kazimierz, Autor: Ten and Jen (Licencja: CC-BY-2.0)