A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. o regionalnych systemach innowacji, studiach samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej i kapitale społecznym na poziomie lokalnym.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 1/2018 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

 

Spis treści numeru 1(75)/2019

Anna Lewandowska, Robert Pater, Łukasz Cywiński
Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region

Paweł Swianiewicz, Anna Kurniewicz
Wyjście z cienia? Obecność studiów samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w nauce europejskiej

Wojciech Opioła
Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
Istota wojewódzkiego planowania przestrzennego na tle teorii planowania

Michał Dudek
Zmiany aktywności zawodowej ludności wiejskiej w Polsce w latach 2010–2016

Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zwolińska-Ligaj
Wizerunek i tożsamość miasta jako instrument wzmacniania jego atrakcyjności i procesów rozwoju na przykładzie miasta Biała Podlaska

Adam Gendźwiłł
Andreas Ladner, Nicolas Keuffer, Harald Baldersheim, Nikos Hlepas, Pawel Swianiewicz, Kristof Steyvers, Carmen Navarro, Patterns of Local Autonomy in Europe (recenzja)

 

 

 

Fot. U. Leone, https://pixabay.com