A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

SPACER: KRAJOBRAZ PAMIĘCI - WOLA

Footloose Warsaw - przechadzki po teorii urbanizacji #2

Warszawa to rzeczywisty lub wyobrażony pejzaż, w którym pamięć zbiorowa jest uprzestrzenniana. Materialność miasta jest nośnikiem i świadectwem opowieści o życiu społecznym, politycznym i kulturowym. Jest ona jednak podatna na manipulację i tym samym może pomagać niektóre z opowiadanych historii wypaczać. Ważne jest by pozostać czujnym wobec narracji wpisanych w miasto przez ludzi władzy i by pozostać krytycznym wobec zbiorowego przyzwalania na tworzenie symboli, upamiętnień i reprezentacji lub na ich wymazywanie. Nasza opowieść o elementach Woli poprowadziła nas przez jedną z najbardziej niejednorodnych i ponawarstwianych warszawskich rzeczywistości, gdzie w jednej przestrzeni zderzają się różne pamięci.

Simone De Iacobis oraz Małgorzta Kuciewicz tworzą projekty architektoniczne, artystyczne i badawcze w oparciu o rekonstrukcję śmiałych idei. Sposobem pracy CENTRALI są w takiej samej mierze współtworzone na bazie własnych badań narracje i fikcje zmieniające wyobrażenia o przestrzeni, jak projekty budowlane i artystyczne.

Więcej informacji o programie „Transformacja. Przestrzenie wolności”

Koordynator spacerów „Footloose Warsaw – przechadzki po teorii urbanizacji”: dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG)
Współpraca: Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury
_________________________________________________

Cykl spacerów „Footloose Warsaw – przechadzki po teorii urbanizacji„ jest realizowany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.