A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

SPOTKANIE COHESIFY W WARSZAWIE

W dniach 7-8 grudnia odbyło się w Warszawie spotkanie międzynarodowego projektu badawczego pn. COHESIFY: Wpływ Polityki Spójności na Identyfikację z Unią Europejską.

EUROREG jest jednym z 10 partnerów w konsorcjum, i jednocześnie liderem osi tematycznej dotyczącej wdrażania i wyników Polityki Spójności w europejskich regionach. W toku projektu, tj. do marca 2018 roku, planowane są szeroko zakrojone badania ankietowe postrzegania Polityki Spójności przez władze lokalne i samych mieszkańców, a także badania terenowe - w tym w województwach Podkarpackim i Pomorskim. Zainteresowanych wynikami projektu zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.cohesify.eu lub do kontaktu z koordynatorem polskich badań, dr hab. Maciejem Smętkowskim.