A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STUDENTKI EUROREG W ŁODZI

1 i 2 czerwca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja "Miasto^2 – Zintegrowany rozwój miast", w której uczestniczyły nasze studentki, Olga Zuchora i Agnieszka Szypulska.

Olga Zuchora wygłosiła referat poświęcony współpracy między mieszkańcami a urzędem miasta Łódź przy rewitalizacji osiedla Księży Młyn. Wystąpienie Agnieszki Szypulskiej dotyczyło dwudziestowiecznych przemian ekonomicznych i ich wpływu na kształtowanie architektury miast, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.

Oprócz wystąpień, w czasie konferencji - zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe SPATIUM - odbyły się dwie dyskusje panelowe z zaproszonymi ekspertami: teoretykami i praktykami zajmującymi się rewitalizacją miast – tworzeniem lokalnych i gminnych programów rewitalizacji i ich wdrażaniem.

Fot. Przędzalnia w zespole zabudowy fabryczno-mieszkalnej Księży Młyn.