A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDIUM DRA HAB. MACIEJA SMĘTKOWSKIEGO

Dr hab. Maciej Smętkowski zdobył stypendium w ramach Programu im. Bekkera NAWA Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – gratulacje!

– Dokąd wyjeżdża Pan Profesor na stypendium ?

University College Dublin (UCD), School of Geography.

– Czego dotyczy projekt badawczy?

Pracuję nad książką "Metropolisation: trends, policies and prospects", badam procesy metropolizacji w różnych skalach przestrzennych z perspektywy europejskiej.

– Dlaczego wybrał Pan Profesor ten temat?

Procesy metropolizacji stanowią terytorialny wymiar kształtowania się globalnej gospodarki informacyjnej. Zrozumienie ich wpływu na układy terytorialne w różnych skalach przestrzennych rozpoczynając od kontynentalnej, przez krajową i regionalną, a kończąc na lokalnej jest kluczowe dla właściwego kształtowania polityk regionalnych i przestrzennych. Powinno to pozwolić z jednej strony wzmocnić ich pozytywne oddziaływanie, a z drugiej strony przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.

Biogram dra hab. Macieja Smętkowskiego znajduje się tu.