A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDIUM KONFERENCYJNE: BRIGHTON

EUROREG oraz Sekcja Polska Regional Studies Association fundują stypendium dla studentów, doktorantów i młodych naukowców na udział w Student and Early Career Conference 2018 w Brighton. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje o stypendium w formacie PDF (pobierz)

 

 

 

O konferencji


O stypendium

  • Fundatorzy: Sekcja Polska Regional Studies Association oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych (www.rsa.uw.edu.pl) i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego (www.euroreg.uw.edu.pl)
  • O stypendium mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie
  • Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł


Jak ubiegać się o stypendium?

  • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) abstraktu o długości 3000-5000 znaków w języku angielskim, (2) krótkiego CV
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: euroreg@uw.edu.pl
  • W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne Brighton 2018”
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2018 r. (do końca dnia)
  • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 1 sierpnia 2018 r.
  • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne Brighton 2018”)

Wyniki (aktualizacja z 24.07.2018)

W konkursie wpłynęły aż 33 zgłoszenia. Wysoka jakość zgłoszonych abstraktów sprawiła, że prace komisji konkursowej, która mogła wybrać tylko jeden najlepszy abstrakt, były wyjątkowo trudne. Z przykrością musieliśmy odrzucić wiele bardzo dobrych kandydatur.

Laureatką konkursu została Pani Marita McPhillips z Politechniki Gdańskiej która zgłosiła abstrakt pt. "Allies in a regional innovation ecosystem – business environment institutions supporting clusters in pursuing open innovation". Gratulujemy!

 
 
Do pobrania