A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

WARSZTATY NON STOP CITY TRICKS LANDSCAPE 2019 W BORDEAUX

Wanda Biedka, studentka drugiego roku EUROREG-u, wzięła udział w warsztatach Non Stop City Tricks Landscape 2019 w Bordeaux!

Wanda i pozostałe uczestniczki wymiany poszukiwały sposobów korzystania z miasta opierając się na myśli zawartej przez Michela de Certeau w 1984 roku w tekście „Wynaleźć codzienność”. Interdyscyplinarna grupa studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego i Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage będzie poszukiwać takich praktyk miejskich, które sytuują się pomiędzy inercją a oporem, fotografując i szkicując w lutym Bordeaux pod kątem tego, co skromne, prawie niewidzialne, niepowtarzalne, nieformalne, indywidualne i kolektywne, czy sekretne.

Wspólną pracę dokumentacyjną i warsztatową zwieńczyła wystawa „Liberté! Bordeaux 2019”. 

Zarówno Wandzie, jak i pozostałym uczestniczkom wymiany, serdecznie gratulujemy!

Fot. Lara Kulikowska

 
 
Galeria