A
A
A
Normalny kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Akademia Oceny Skutków Regulacji

Akademia Oceny Skutków Regulacji

Prowadzenie skutecznych polityk publicznych służących obywatelom wymaga wiedzy opartej na badaniach. Nasz kraj potrzebuje kompetentnych analityków, którzy będą wspierać wdrażanie polityk publicznych wynikami rzetelnych badań - analiz, ocen skutków regulacji, ewaluacji.

Misją AOSR jest kształcenie analityków - pracowników sektora publicznego, którzy skutecznie tworzą, pozyskują i wykorzystują wiedzę naukową do wspierania decydentów w projektowaniu i zarządzaniu politykami publicznymi. Wiedzę naukową definiujemy jako wyniki analiz i badań społeczno-ekonomicznych, w tym ewaluacji oraz ocen skutków regulacji.

Studia skierowane są do pracowników administracji rządowej, osób związanych zawodowo z analizą i oceną polityk publicznych, w  tym z oceną skutków regulacji - wszystkimi tymi zagadnieniami, które w praktyce przekładają się na dyscyplinę nauki o polityce publicznej.

Głównym warunkiem rekrutacji jest zatrudnienie w administracji rządowej oraz posiadanie w bieżącym zakresie obowiązków odpowiedzialności za analizę skutków regulacji i prowadzenie analiz polityk publicznych. Dodatkowo instytucja zamawiająca studia - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, może wskazywać analityków z instytucji i wydziałów kluczowych dla budowy systemu analitycznego administracji rządowej.

Więcej informacji na temat studiów znaleźć można na stronie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME).

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Akademia Oceny Wpływu Regulacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.16).