Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

ZAJĘCIA
Mają charakter interdyscyplinarny, integrujący dorobek ekonomii, socjologii, administracji, zarządzania, geografii, politologii oraz ochrony środowiska. Prowadzone przez nas ćwiczenia są oparte na technice Problem Based Learning (uczenie się przez praktykę). Studenci pracują w zespołach nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów. Wykorzystujemy w tym celu innowacyjne metody, np. gry strategiczne czy mind-mapping.

KAMERALNA ATMOSFERA
Limit miejsc na roku to 15 osób, dzięki czemu nasi studenci mają bezpośredni dostęp do kadry naukowej, możliwość indywidualnych konsultacji z wiodącymi ekspertami w dziedzinie rozwoju regionalnego i studiów miejskich. Rozkład zajęć jest dostosowany do potrzeb studentów, na pierwszym roku dwa dni robocze są wolne.

PROGRAM STUDIÓW
• rozwój regionalny i polityka regionalna
• rozwój lokalny
• polityki miejskie
• zarządzanie miastem
• teoria gospodarki przestrzennej
• prawo samorządowe
• planowanie przestrzenne
• regionalne i lokalne systemy innowacji
• metody analizy przestrzennej
• podstawy urbanistyki
• socjologia miasta
• ewaluacja polityk publicznych
• zajęcia metodologiczne i inne

PRAKTYKI I BADANIA
Jesteśmy jedną z najaktywniejszych instytucji badawczych w Uniwersytecie Warszawskim, dlatego nasi studenci regularnie biorą udział w realizacji projektów naukowych, m.in. w ramach praktyk studenckich. Najlepszym studentom proponujemy trwałą współpracę.

ABSOLWENCI EUROREG
Zajmują stanowiska kierownicze i eksperckie w:
• administracji rządowej i samorządowej
• agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego
• placówkach naukowych i badawczych
• instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych
• regionalnych biurach planowania przestrzennego
• przedsiębiorstwach prywatnych
• firmach ewaluacyjnych i doradczych