A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Informacje dla studentów
Informacje dla studentówProgram I rokProgram II rokBUWKsięgozbiór EUROREG-uStypendiaMobilność studentówWażne linki

Informacje dla studentów

Program I rok

> Świat, Europa, Polska - uwarunkowania rozwoju (W) - prof. G. Gorzelak
> Teorie i polityki rozwoju miast i regionów (W) - prof. G. Gorzelak
> Dane i infografiki w studiach miejskich i regionalnych (ĆW) - dr A. Płoszaj
> Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego (ĆW) - dr A. Płoszaj
> 
Geografia miast i regionów metropolitalnych (W) - dr hab. M. Smętkowski
> Socjologia przestrzeni (W) -  prof. B. Jałowiecki
> Socjologia przestrzeni (ĆW) -  dr D. Celińska-Janowicz
> Socjologia (W) – prof. J. Hryniewicz
> Socjologia struktur gospodarczych i politycznych (W) -  prof. J. Hryniewicz
> Socjologia struktur gospodarczych i politycznych (ĆW) -  prof. J. Hryniewicz
> Ekonomia - Gospodarcze i polityczne problemy Polski i świata (W) - prof. R. Szul
> Geografia ekonomiczna (W) - prof. R. Szul
> Ekonomika miast i regionów (W) - dr hab. A. Olechnicka
> Ekonomika miast i regionów (ĆW) - dr hab. A. Olechnicka
> Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (W)  -  dr hab. M. Herbst
> Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza (ĆW) -  dr hab. M. Herbst
> Metodologia badań naukowych (ĆW) -  dr A. Płoszaj

> Samorząd terytorialny (W) - prof. A. Miszczuk
> Seminarium EUROREG (ĆW) -  prof. G. Gorzelak, dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Dorota Celińska-Janowicz
> Seminarium magisterskie (SEM)
> Politics of the regional and global development (W) - prof. P. Dutkiewicz (j. ang)
> Prawne podstawy gospodarki przestrzennej (W) -  dr J. Wierzbicki

W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie.

Plan zajęć w roku akademickim 2018/2019 [do pobrania]

>>> rok I, semestr I (zimowy)
>>> rok I, semestr II (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr zimowy
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni

>>>
zajęcia z prof. Dutkiewiczem, rok I, semestr II