A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Informacje dla studentów
Informacje dla studentówProgram I rokProgram II rokBUWKsięgozbiór EUROREG-uStypendiaMobilność studentówWażne linki

Informacje dla studentów

Program II rok

> Finanse i gospodarka lokalna (W) - prof. A. Miszczuk
> Przyrodnicze podstawy gospodarowania (ĆW) - mgr J. Rok
> Turystyka a rozwój lokalny (W) - prof. A. Kowalczyk
> Polityka regionalna UE (W) - prof. G. Gorzelak
> Polityka regionalna UE (ĆW) - mgr P. Śliwowski
> Teoria organizacji i zarządzania (W) - prof. J. Hryniewicz
> Teoria organizacji i zarządzania (ĆW) - dr K. Wojnar
> Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (ĆW) – mgr J. Rok
> Zarządzanie miastem (ĆW) - dr K. Wojnar
> Seminarium magisterskie (SEM)
> Projektowanie urbanistyczne (W) - prof. S. Gzell
Seminarium EUROREG (ĆW) - prof. G. Gorzelak, dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Dorota Celińska-Janowicz
> Projekt urbanistyczny (ĆW) -  dr A. Tofiluk


W - wykład; ĆW - ćwiczenia; SEM - seminarium magisterskie.

Plan zajęć w roku akademickim 2018/2019 [do pobrania]

>>> rok II, semestr III (zimowy)
>>> rok II, semestr IV (letni)
>>> przedmioty do wyboru, semestr zimowy
>>> przedmioty do wyboru, semestr letni