A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Cohesion and Convergence: Synonymus or Two Different Notions

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2009) Cohesion and Convergence: Synonymus or Two Different Notions [in:] Kochendörfer-Lucius Gudrun, Pleskovic Boris (eds): Spatial Disparities and Development Policy, Washington D.C.: The World Bank, pp. 259–264.