A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Edukacja a zróżnicowanie rozwoju polskich regionów

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj (2007) Edukacja a zróżnicowanie rozwoju polskich regionów [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 35 - 54.