A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ekonomiczne, polityczne i kulturowe czynniki różnicowania przestrzeni środkowoeuropejskiej

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2007) Ekonomiczne, polityczne i kulturowe czynniki różnicowania przestrzeni środkowoeuropejskiej. Przegląd Zachodni, Nr 2/2007.

Abstrakt
Procesy długiego trwania doprowadziły do podziau przestrzeni europejskiej według dwu kryteriów: kulturowego i ekonomicznego. Kryterium kulturowe przejawia się w postaci podziału na katolicki i protestancki krąg kulturowy. Kryterium ekonomiczne polega na wyodrębnieniu wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego. Protestantyzm i zachodnioeuropejskość to synonimy centrum rozwojowego Europy. Pozostałe obszary europejskie przejmowały bodźce rozwojowe drogą importu kulturowego. Wpływ komunizmu na gospodarkę i społeczeństwo, w Polsce, polegał m.in. na renesansie niektórych feudalnych instytucji i wzorów zachowań. Geopolityka europejska doprowadziła do powstania tzw. regionów ideologicznych, które omówiono na przykładzie Polski i Niemiec.