A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Globalizacja – rachunkowość geopolityczna

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2009) Globalizacja – rachunkowość geopolityczna. Przegląd Organizacji, nr 3 (830), ss. 16–19.

Abstrakt
W artykule weryfikowano tezy dotyczące korzyści i strat wynikających z uczestnictwa w globalnej gospodarce, w świetle teorii “centrum-peryferie”. Przekazywanie produkcji wyrobów przemysłowych do państw peryferii przeciwdziała obniżaniu się stopy życiowej i pośrednio sprzyja stabilności politycznej w państwach centrum – teza przyjęta. Światowy rynek finansowy służy eksploatacji peryferiów – teza odrzucona. Spekulacje finansowe w centrum przyczyniają się do destabilizacji politycznej peryferiów – teza przyjęta. Im większy poziom uczestnictwa państwa peryferyjnego w globalnej gospodarce, tym większe ponosi ono straty i tym większe są korzyści państw centrum – teza odrzucona.