A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Miasto jako przedmiot badań naukowych w XXI wieku

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (red.) (2008) Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Miasto jako przedmiot badań naukowych  w początkach XXI wieku jest książką dość niezwykłą, i to nie tylko dlatego, że składają się na nią teksty autorów reprezentujących dwanaście dyscyplin zajmujących się miastem, lecz przede wszystkim dlatego, że jest już trzecią publikacją od 1969 roku. Czytelnik, który zada sobie trud dotarcia do poprzednich edycji Miasta jako przedmiotu badań naukowych, będzie mógł prześledzić zmiany zachodzące w teorii i metodach badawczych, jednym słowem - w perspektywie oglądu miasta na przestrzeni blisko 50 lat. Tekst zamykający tom nawiązuje do poprzedniej edycji, co umożliwia retrospektywne spojrzenie.   Książka jest także rezultatem Konferencji, która odbyła się 24-25 czerwca w Warszawie.


SPIS TREŚCI

 

PRZEDMOWA. Bohdan Jałowiecki

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ URBANISTYKI. Sławomir Gzell

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ ARCHITEKTURY. Ewa Kuryłowicz

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ HISTORII. Zofia Chyra-Rolicz

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ FILOZOFII KULTURY. Ewa Rewers

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ ANTROPOLOGII KULTUROWEJ. Elżbieta Anna Sekuła

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMII. Grzegorz Gorzelak

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ GEOGRAFII. Iwona Sagan

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ  PSYCHOLOGII. Maria Lewicka

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII. Marek Szczepański, Barbara Kozielska

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ DEMOGRAFII. Jerzy T. Kowaleski

MIASTO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ. Piotr Sałustowicz

WSPÓLNE I ODRĘBNE PŁASZCZYZNY BADAŃ NAD MIASTEM. Bohdan Jałowiecki

ANEKS: Spis treści I i II edycji Miasta jako przedmiotu badań naukowych.