A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ucieczka mózgów z nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1992-1993. Raport z badań

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Janusz Hryniewicz, Bohdan Jałowiecki, Agnieszka Mync (red.) (1994) Ucieczka mózgów z nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1992-1993. Raport z badań. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 47. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 143.
Pobierz publikację: