A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2009) Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania [w:] Gorzelak Grzegorz, Szczepański Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika (red.): Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 123–136.