A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wieś jako przedmiot badań naukowych

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2011) Wieś jako przedmiot badań naukowych [w:] Halamska Maria (red.): Wieś jako przedmiot badan naukowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 225-240.