A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

// 24.1.2018 // Wykład dr inż. arch. Agnieszki Labus: Przestrzeń z perspektywą 60+

Polska znajduje się w czołówce najszybciej starzejących się państw europejskich. To wyzwanie dotyczy nas wszystkich, niezależnie od wieku, więc już dzisiaj warto zastanowić się nad tym czy miasta, przestrzenie publiczne, budynki, wnętrza są przyjazne starzejącemu się społeczeństwu?

Wykład dotyczył spojrzenia na nowe podejście do projektowanie przestrzeni miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa. Na podstawie przykładów w różnych skalach przestrzennych zostały zdefiniowane istotne elementy w kontekście projektowania z perspektywą 60+. Takie podejście jest istotnym elementem działalności Fundacji Laboratorium Architektury 60+, która jest pierwszą w Polsce organizacją zajmującą się innowacyjnym podejście do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

W ramach wykładu zostały przedstawione wybrane działania i projekty fundacji LAB 60+, której eksperci łączą naukę, edukację i srebrną gospodarkę, wspierając władze administracji rządowej, samorządowej, czy prywatnych inwestorów. LAB 60+ ściśle współpracuje z Wydział Architektury Politechniki Śląskiej i może być przykładem tego jak badania naukowe wdrażać w praktykę i realnie wpływać na zmiany w przestrzeniach miast, budynków i wnętrz.