A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

// 14.03.2019 // Wykład Prof. dr hab. Grzegorza Gorzelaka: Założenia polskiej polityki regionalnej w świetle procesów rozwoju regionalnego

Analizy procesów rozwoju regionalnego wskazują na zamrożenie wzrostu zróżnicowań regionalnych, a nawet na pewne przejawy dyfuzji rozwoju z najsilniejszych ośrodków do otaczających obszarów, a więc na symptomy konwergencji. Konfrontacja założeń polityki regionalnej Polski na lata 2030 z analizami empirycznymi i alternatywnymi ujęciami tej polityki.