A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of "Studia Regionalne i Lokalne" has been published. Inside about, among others, o urban movements, social economy i problem areas.

Along with issue 2/2021 and forward, the journal is published only in an electronic and open access form. It means that all articles are available online at studreg.uw.edu.pl, right after their publication. On the same occasion, we make all archival volumes available, including those previously protected by a paywall.

4(86)/2021 Contents:

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Justyna Ślawska, Sylwia Waruszewska Identyfikacja gmin zurbanizowanych na podstawie danych przestrzennych

Przemysław Tomczak, Agnieszka Latocha, Dominik Sikorski, Robert Szmytkie, Katarzyna Kajdanek, Paulina Miodońska Od regresu do sukcesu. Identyfikacja obszarów wiejskich na podstawie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

Grzegorz Dumieński, Alicja Lisowska, Andrzej Tiukało Badania ilościowe źródłem danych o adaptacyjności gmin zagrożonych powodzią w zlewni Nysy Kłodzkiej

Maciej Pilny Sposoby wyznaczania stref w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego największych polskich miast

Joanna Zuzanna Popławska Strategie reprezentowania interesów mieszkańców przez ruchy miejskie w Polsce

Agnieszka Murawska Działania łódzkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – jako wsparcie dla rozwoju regionu

The Quarterly website: studreg.uw.edu.pl

Fot. Kacper Borucki