A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of "Studia Regionalne i Lokalne" has been published. Inside about, among others, modernism heritage, animal farms and cohesion policy.

Along with issue 2/2021 and forward, the journal is published only in an electronic and open access form. It means that all articles are available online at studreg.uw.edu.pl, right after their publication. On the same occasion, we make all archival volumes available, including those previously protected by a paywall.

1(87)2022 Contents:

Darina Dvornichenko Assessing the Correlation Between Women’s Civic Engagement and Elected Political Participation: A Case Study of Six Polish Cities

Borce Trenovski, Gunter Merdzan, Filip Peovski Municipal Revenue Determinants in the South-Eastern European Economy: Evidence from North Macedonia

Abdul Nadjib, Oemar Madri Bafadhal, Anang Dwi Santoso Social Capital, Bureaucratic Neutrality, and Regional Head Election in Indonesia

Marcin Wajda Alokacja środków na programy regionalne – analiza i ocena propozycji zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce

Maria Bednarek-Szczepańska Siła protestu w grze o przestrzeń. Wpływ społeczności lokalnej na decyzje środowiskowe dla obiektów hodowli i chowu zwierząt

Mariusz E. Sokołowicz Wartościowanie niejednoznacznego dziedzictwa modernizmu w mieście na przykładzie stacji kolejowej Warszawa Ochota

Grzegorz Gorzelak Marek Szymaniak, Zapaść. Reportaże z mniejszych miast, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, 253 s.

The Quarterly website: studreg.uw.edu.pl   

photo: Jarosław Tarań, 1968, Ośrodek KARTA, źródło: Fotohistoria.pl