A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of "Studia Regionalne i Lokalne" has been published. Inside about, among others, labour market in Ukraine and transportation in Poland.

Along with issue 2/2021 and forward, the journal is published only in an electronic and open access form. It means that all articles are available online at studreg.uw.edu.pl, right after their publication. On the same occasion, we make all archival volumes available, including those previously protected by a paywall.

3(89)2022 Contents:

Olha Skyba, Yurii Liannoi, Yuliia Tonkopei, Olha Lianna The Establishment of the Public Health System in the Light of the COVID-19 Pandemic as a Condition of National Security (Experience Acquired Before the War)

Oksana Zakharova, Galyna Lopushnyak, Kateryna Skibska Current Trends in the Development of the Ukrainian Labour Market

Oksana Kravchuk, Iryna Varis, Alexey Subochev The Development of the Labour Market Digital Ecosystem in Ukraine

Szymon Wójcik Czynniki warunkujące wybór samochodu jako środka transportu w codziennych podróżach – przykłady miast polskich

Dominika Hołuj, Monika Murzyn-Kupisz Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców

Mateusz Długosz, Robert Szmytkie Obszary wiejskie w systemie migracji wewnętrznych w Polsce

Reviews:

Paweł Swianiewicz Adam Gendźwiłł, Ulrik Kjaer, Kristof Steyvers (red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe

Roman Szul Elena Chebankova, Piotr Dutkiewicz (red.), Civilizations and World Order

Janina Kotlińska Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka‑Bartkowiak, Zarządzanie majątkiemi długiem lokalnym

The Quarterly website: studreg.uw.edu.pl