A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of "Studia Regionalne i Lokalne" has been published. Inside about, among others, revitalisation and social economy, urbanness in new towns, social councils.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

1(83)/2021 Contents:

Paweł Kliber The Diversity of Okun’s Coefficient in the Regions of Poland

Agnieszka Pawłowska, Katarzyna Radzik-Maruszak Social Councils – Responsible Actors in Collaborative Local Governance or Silent Information-Providers? Empirical Evidence from Selected Cities

Edyta Masierek Urban Regeneration of Brownfield Sites and Its Impact on Their Immediate Surroundings – A Case Study of Łódź (Poland)

Mariusz Kwiatkowski Rewitalizacja a spójność lokalna. Rola ekonomii społecznej

Dagmara Kociuba, Małgorzata Bielecka Wpływ zmiany ustawy o samorządzie gminnym na implementację budżetów obywatelskich w miastach wojewódzkich Polski  

Mateusz Cudo Miejskość w aspekcie fizjonomicznym na przykładzie nowych miast w Polsce. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego