A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Jak ludzie postrzegają publicznie dostępne tereny zieleni: parki, lasy miejskie, ale również doliny rzeczne, łąki itp.? Jak korzystają z tych miejsc? I co w ogóle znaczy dla nich kontakt z przyrodą? [więcej]
 
 
Przedstawienie najważniejszych zmian przestrzennych na rynku motoryzacyjnym w XXI w., z uwzględnieniem perspektywy globalnej i krajowej, dotyczącej Polski. [więcej]
 
 
W wystąpieniu zostaną poruszone następujące zagadnienia mające wpływ na rozumienie układu centrum-peryferie w Europie oraz w wybranych krajach europejskich: dostępność potencjałowa, intensywność przepływów oraz miary centrograficzne [więcej]
 
 
Czy i do jakiego stopnia możemy ustąpić roślinom w przestrzeni miejskiej? Na ile możemy sobie pozwolić, by wrosły w zabudowę? „Porastanie” traktujemy jako przenośnię złożonej relacji człowieka z miejską florą, uznając to za punkt wyjścia do poszukiwania bardziej zrównoważonych relacji w świecie, w którym być może przyjdzie nam zrezygnować z dotychczasowych wygód. [więcej]
 
 
 
Wojna w Ukrainie stała się nowym początkiem kalendarza, ale także początkiem nowej geografii: czasem rozpoczęcia nowego układu chronologicznego oraz przestrzennego i wyznaczenia końca starej – powojennej, postsocjalistycznej – epoki i początku nowej. Geografia Europy ulega zmianie przez zmiany relacji, systemów władz oraz ich interpretacji. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
...
23