A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Smętkowski Maciej, Gorzelak Grzegorz, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2015) Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza. Raporty i analizy EUROREG 7/2015, ss. 67.
DOI: 10.13140/RG.2.1.2300.8725
Download the publication: