A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Advanced search

Search through keywords and/or choose categories to narrow your search

Search for word: 
Publication type
 • books  (62)
 • edited books  (126)
 • books' chapters  (466)
 • journal articles  (289)
 • reports, evaluations and working papers  (101)
 • popular journals articles and reviews  (29)
Issue year
 • 2018 (3)
 • 2017 (28)
 • 2016 (56)
 • 2015 (81)
 • 2014 (74)
 • 2013 (70)
 • 2012 (95)
 • 2011 (97)
 • 2010 (104)
 • 2009 (97)
 • 2008 (87)
 • 2007 (78)
 • 2006 (62)
 • 2005 (43)
 • 2004 (11)
 • 2003 (2)
 • 2002 (1)
 • 2001 (2)
 • 2000 (4)
 • 1999 (3)
 • 1998 (3)
 • 1997 (8)
 • 1996 (2)
 • 1995 (4)
 • 1994 (4)
 • 1993 (5)
 • 1992 (6)
 • 1991 (8)
 • 1990 (12)
 • 1989 (9)
 • 1988 (7)
 • 1987 (5)
 • 1986 (2)
Authori
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w ramach i w trakcie współpracy z wydziałem Euroreg.
 • Dorota Celińska-Janowicz (31)
 • Piotr Dutkiewicz (37)
 • Grzegorz Gorzelak (139)
 • Mikołaj Herbst (44)
 • Janusz Hryniewicz (88)
 • Bohdan Jałowiecki (131)
 • Marek Kozak (137)
 • Andrzej Miszczuk (74)
 • Agnieszka Olechnicka (73)
 • Karol Olejniczak (75)
 • Kacper Pobłocki (7)
 • Adam Płoszaj (126)
 • Jakub Rok (31)
 • Katarzyna Romańczyk (2)
 • Maciej Smętkowski (96)
 • Roman Szul (72)
 • Katarzyna Wojnar (26)
 • Paweł Śliwowski (10)
Language
 • Polish  (797)
 • English  (247)
 • German  (4)
 • Russian  (7)
 • French  (15)
 • Ukrainian  (1)
Access
 • downloadable (351)
 • all (1073)