A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Advanced search

Search through keywords and/or choose categories to narrow your search

Search for word: 
Publication type
 • books  (66)
 • edited books  (129)
 • books' chapters  (481)
 • journal articles  (323)
 • reports, evaluations and working papers  (115)
 • popular journals articles and reviews  (37)
Issue year
 • 2020 (1)
 • 2019 (17)
 • 2018 (38)
 • 2017 (47)
 • 2016 (58)
 • 2015 (82)
 • 2014 (75)
 • 2013 (70)
 • 2012 (95)
 • 2011 (97)
 • 2010 (104)
 • 2009 (97)
 • 2008 (88)
 • 2007 (78)
 • 2006 (62)
 • 2005 (43)
 • 2004 (11)
 • 2003 (2)
 • 2002 (2)
 • 2001 (2)
 • 2000 (4)
 • 1999 (3)
 • 1998 (3)
 • 1997 (8)
 • 1996 (2)
 • 1995 (4)
 • 1994 (4)
 • 1993 (5)
 • 1992 (6)
 • 1991 (8)
 • 1990 (12)
 • 1989 (9)
 • 1988 (7)
 • 1987 (5)
 • 1986 (2)
Authori
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w ramach i w trakcie współpracy z wydziałem Euroreg.
 • Dorota Celińska-Janowicz (38)
 • Piotr Dutkiewicz (41)
 • Grzegorz Gorzelak (153)
 • Mikołaj Herbst (48)
 • Janusz Hryniewicz (95)
 • Bohdan Jałowiecki (136)
 • Tomasz Kupiec (1)
 • Agnieszka Olechnicka (76)
 • Kacper Pobłocki (16)
 • Adam Płoszaj (134)
 • Jakub Rok (39)
 • Katarzyna Romańczyk (5)
 • Maciej Smętkowski (106)
 • Roman Szul (79)
 • Katarzyna Wojnar (33)
Language
 • Polish  (836)
 • English  (267)
 • German  (4)
 • Russian  (7)
 • French  (15)
 • Ukrainian  (1)
Access
 • downloadable (512)
 • all (1151)