A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Seminars

History of the "Thursday Seminars" has begun in the mid-1970s. Since 1991 seminars have been orginized by the EUROREG. Nowaday series is the effect of collaboration of three institutions: EUROREG, the Polish Section of Regional Studies Association and the UNESCO Chair for Sustainable Development. The open seminars are held in the Brudziński Hall (Kazimierzowski Palace at the central campus of the University of Warsaw) from 10.00 to 12.00. Language of seminars is mostly Polish.

Seminars in summer semester 2020/2021
2021-02-25
Prof. Andrés Rodríguez-Pose. Golfing with Trump. The revenge of the places that don't matter. [RECORDING][ABSTRACT]][PRESENTATION]
2021-03-04
Dr Małgorzata Durska. White Trash: gdy przywilej rasowy spotyka się z niższością klasową. [ABSTRACT]]
2021-03-11
Redaktor Edwin Bendyk. W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. 
2021-03-18
Prof. John Bachtler. Brexit and Regional Development in the UK. 
2021-03-25
Dyrektor Kamil Wyszkowski. Polityka przeciwdziałania zmianom klimatu w Polsce: czy jest aż tak źle, jak nam się wydaje? 
2021-04-08
Dr Przemysław Krysiński. Smart city w przestrzeni informacyjnej. 
2021-04-15
Dr Wiktor Szydarowski. Otacza nas przestrzeń. Czy wciąż jest przyjazna? 
2021-04-22
Prof. dr hab. Monika Kostera. Zarządzanie dla dobra wspólnego: współdziałanie jako alternatywa dla indywidualizmu. [ABSTRACT]]
2021-04-29
Dr Krzysztof Niedziałkowski. To nie jest kraj dla starych drzew? Konflikty społeczne wokół przyrody w Polsce jako konflikty o przestrzeń. 
2021-05-06
Dr hab. Piotr Wójcik, mgr Krystian Andruszek. Prognozowanie poziomu zamożności na podstawie cech widocznych z kosmosu na przykładzie Warszawy. 
2021-05-13
Prof. dr hab. Wojciech Sadurski. Polska 2021: demokracja nieliberalna czy autorytarny populizm? [ABSTRACT]]
2021-05-20
Dr Adam Kowalewski. Gospodarka przestrzenna: kryzys – źródła – straty – drogi wyjścia. 
2021-05-27
Dr hab. Dominik Batorski. Facebook jako źródło danych o zróżnicowaniu regionalnym. 
2021-06-10
Dr hab. Kacper Pobłocki. Ludowa historia Polski z perspektywy globalnej i porównawczej. 
2020/2021
2021-01-28
Mgr Agata Brzóska, Mgr Łukasz Komorowski, dr hab. Monika Stanny (IRWiR PAN), dr Michał Wolański (SGH). Wiejskie ścieżki polityki spójności: interwencja, efekty i rekomendacje. [RECORDING][ABSTRACT]][PRESENTATION]
2021-01-21
Dr hab. Małgorzata Jacyno (IS UW). Desolidaryzacja na peryferiach, desolidaryzacja w centrum. [ABSTRACT]]
2021-01-14
Komisarz Elżbieta Bieńkowska. Jaka Unia Europejska? Obserwacje i doświadczenia. [RECORDING][ABSTRACT]]
2021-01-07
Dr Aldona Tomczyńska, Adam Muller (OPI PIB). Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-12-17
Poseł Krzysztof Hetman (PE). Polska w UE u progu nowego okresu programowania. [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-12-10
Dr hab. Tomasz Wites (WGiSR UW). Perspektywa geograficzna w badaniu patologii społecznej. [RECORDING][ABSTRACT]][PRESENTATION]
2020-12-03
Dr hab. Michał Brzeziński (WNE UW). Jak wysokie są rzeczywiście nierówności dochodowe w Polsce? [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-11-26
Prof. Witold Orłowski (AFiB Vistula). Jak pandemia zmieni światową gospodarkę? [RECORDING][ABSTRACT]][PRESENTATION]
2020-11-19
Prof. Stanisław Mazur (UEK). Czy polską naukę można uzdrowić? [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-11-12
Dr Jakub Majewski (EUROREG). Dokąd jedziemy? Dwadzieścia lat reform kolei regionalnych. [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-11-05
Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Bartłomiej Kołsut z zespołem (UAM). Regionalny i lokalny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodów osobowych w Polsce. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019/2020
2020-06-04
Dr hab. Renata Włoch. Globalizacja cyfrowa. [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-05-28
Dr Korneliusz Pylak. Czy burzliwa historia XX wieku zmieniła przedsiębiorczość w Polsce? [RECORDING][PRESENTATION][ABSTRACT]]
2020-05-21
Dr Jan Olbrycht. Wpływ pandemii Covid-19 na polityki Unii Europejskiej. [RECORDING]
2020-03-05
Dr hab. Agnieszka Olechnicka i inni. Socjologia przestrzeni – o badawczym i dydaktycznym dorobku prof. Bohdana Jałowieckiego mówią Jego współpracownicy i wychowankowie. 
2020-02-27
Prof. József Böröcz. A Materialist Approach to "The Refugee Crisis in Europe". [ABSTRACT]]
2020-01-23
Mgr Paweł Śliwowski. Od mędrców do hydraulików - o ekspertach w politykach publicznych. [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-01-16
Dr Andrzej Kassenberg, dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW. 30 lat transformacji w ochronie środowiska w EŚW i co dalej. [RECORDING][ABSTRACT]]
2020-01-09
Prof. Adam Budnikowski. Czy koniec globalizacji? [ABSTRACT]]
2019-12-19
Prof. Agnieszka Graff-Osser. Witajcie w manosferze: współczesne prawicowe subkultury męskie a kultura terapii. [ABSTRACT]]
2019-12-12
Dr Dominika Czerniawska-Szejda. Co wpływa na zróżnicowanie zasobów we współpracy naukowej? Luki strukturalne, specjalizacja i wielkość ośrodka naukowego. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-12-05
Dr hab. Maciej Smętkowski. Metropolizacja przestrzeni europejskiej. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-11-21
Pan Simone De Iacobis, Pani Małgorzata Kuciewicz, Pani Anna Ptak. Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce antropocenu. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-11-14
Dr Katarzyna Romańczyk. Uwarunkowania i efekty partycypacji w największych miastach Polski. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-11-07
Prof. Krystian Heffner. Czy jest przyszłość dla małych miast w Polsce? [RECORDING][PRESENTATION][ABSTRACT]]
2019-10-24
Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG, dr hab. Tomasz Nawrocki. Tożsamość a przestrzeń. Wokół gdańskiej i gliwickiej retoryki tożsamościowej. [ABSTRACT]]
2019-10-17
Pani Aleksandra Litorowicz, Redaktor Bogna Świątkowska. Zmiany w używaniu przestrzeni miejskiej. Przypadek: place. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-10-10
Dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM. Święta modernizacji we współczesnej Polsce – antropologia infrastruktury drogowej. [ABSTRACT]]
2018/2019
2019-06-06
Dr Dominika Wojtowicz. Rozwój w oparciu o niewypracowane dochody - przykład polityki spójności 2007-2013. [RECORDING][PRESENTATION][ABSTRACT]]
2019-05-23
Prof. Paweł Churski, dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Robert Perdał, dr Tomasz Herodowicz. Nowe wyzwania polityki regionalnej. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-05-16
Dr hab. Grzegorz Micek. Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-05-09
Dr Emilia Kiecko. Miasto przyszłości w wizjach i prognozach polskich architektów w latach 60. i 70. [ABSTRACT]]
2019-04-25
Dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW. Uchodźcy w afrykańskich refugiach. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-04-11
Prof. Marcin Matczak. O praworządności – i jak ją przywrócić. [ABSTRACT]]
2019-04-04
Dr hab. Krzysztof Gwosdz. Czynniki deindustrializacji i reindustrializacji wybranych okręgów i miast przemysłowych w Polsce. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-03-28
Dr hab. Maria Theiss. Lokalne obywatelstwo społeczne i jego uwarunkowania. Przykład wychowania przedszkolnego. [ABSTRACT]]
2019-03-21
Dr Łukasz Zaremba. Obrazy wychodzą na ulice. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-03-14
Prof. Grzegorz Gorzelak. Założenia polskiej polityki regionalnej w świetle procesów rozwoju regionalnego. [RECORDING][ABSTRACT]][PRESENTATION]
2019-03-07
Prof. Bogdan J. Góralczyk. Czym dla Europy i świata jest Chiński Renesans? [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-02-28
Prof. Alexander Etkind. Carbon Autocracies: A Variety of Resource Curses across Eastern Europe. [ABSTRACT]]
2019-02-21
Prof. Jacek Zaucha. Kształtowanie przestrzeni morskiej. [RECORDING][ABSTRACT]]
2019-01-24
Dr inż. arch. Agnieszka Labus. Przestrzeń z perspektywą 60+. [RECORDING]
2019-01-17
Prof. Iwona Sagan. Mieszkalnictwo jako instrument polityki terytorialnej. [RECORDING]
2019-01-10
Prof. Maciej Kisilowski. Od dziurawej drogi do naprawy państwa: decentralizacja konstytucyjna jako metoda budowy silnej Polski. 
2018-12-13
Dr Piotr Żuber. Czy UE może istnieć bez polityki regionalnej? 
2018-12-06
Dr hab. Małgorzata Michel. Do kogo należy miasto? Przestrzeń miejska jako rewir ulicznych gier w aktywności zradykalizowanych grup młodzieżowych. 
2018-11-29
Dr hab. Marek Więckowski. Granice polityczne - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym. 
2018-11-22
Dr Agata Zysiak. Z bawełny i dymu - miasto przemysłowe a dyskursy modernizacji 1897-1994. 
2018-11-15
Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska. Od zbiorowości terytorialnych do wspólnot praktyk sąsiedzkich. Wnioski z badań i rekomendacje dla polityki miejskiej. 
2018-11-08
Dr hab. Marta Lackowska. Koncepcja rescaling w badaniach polityk miejskich. 
2018-10-25
Dr hab. Sylwia Dołzbłasz. Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. 
2018-10-18
Dr Katarzyna Wojnar, dr hab. Jan Sowa. Alternatywna mapa Warszawy - nowy wymiar segregacji społecznej i przestrzennej. 
2018-10-11
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek. Integracja metropolitalna: wsparcie nauki dla samorządu. Współpraca Centrum Badań Metropolitalnych UAM i Stowarzyszenia Metropolii Poznań. 
2018-10-04
Dr Anna Domaradzka-Widła. Ożywianie miasta - od rewitalizacji do inicjatyw oddolnych. 
2017/2018
2018-06-07
Dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, Uniwersytet Warszawski:. Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. 
2018-05-24
Dr Mikołaj Lewicki, Uniwersytet Warszawski. Społeczne wymiary kredytu hipotecznego. 
2018-05-17
Dr Emilia Modranka, Uniwersytet Łódzki. Wpływ polityki spójności na realną konwergencję wewnątrzregionalną w Polsce w latach 2007-2013. 
2018-05-10
Prof. James Scott, Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Urban Cultural Change – Rethinking Europeanisation from a Central European Perspective. 
2018-04-26
Artur Celiński, Res Publica Nowa. Miejskie polityki kulturalne. 
2018-04-19
Dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy. 
2018-04-12
Dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski. Media społecznościowe - nowa sfera publiczna czy narzędzie manipulacji i pogłębiania podziałów politycznych? 
2018-04-05
Dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk. Obszary problemowe wyzwaniem polityki rozwoju Polski. 
2018-03-22
Dr Anna Sosnowska, Uniwersytet Warszawski. Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na początku XXI wieku. 
2018-03-15
Prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju. 
2018-03-08
Dr Krzysztof Janc, Uniwersytet Wrocławski. Geografia Internetu. 
2018-03-01
Dr hab. Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński. Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania. 
2018-02-22
Dr Marcin Gerwin, Uniwersytet Gdański. Panel obywatelski jako sposób na sprawnie funkcjonującą demokrację. 
2018-01-25
Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dr Agata Górny. Imigranci na polskim rynku pracy – efekty regionalne i sektorowe. 
2018-01-18
Dr hab. Maciej Smętkowski, dr Dorota Celińska-Janowicz, dr Katarzyna Wojnar. Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii. 
2018-01-11
Prof. Jacek Purchla. Dziedzictwo a rozwój. 
2017-12-14
Mgr Sylwia Borkowska-Waszak. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne od podszewki: relacja z frontu badawczego. 
2017-12-07
Prof. Mirosław Wyrzykowski. Rządy prawa a trwały rozwój. 
2017-11-23
Dr Waldemar Siemiński, mgr Zofia Bida-Wawryniuk. Konflikty społeczno-przestrzenne w Warszawie w latach 2013 – 2014. 
2017-11-16
Prezydent Paweł Adamowicz. Gdańsk - metropolia. Miasto otwarte na nowe idee (migranci, biznes, zmiany). 
2017-11-09
Prof. Andrzej Rzepliński. My jesteśmy Konstytucją. 
2017-10-26
Mgr Kuba Snopek, mgr Izabela Cichońska, mgr Karolina Popera. Architektura VII Dnia - społeczne budowanie kościołów jako sztuka oporu. 
2017-10-19
Mgr Jakub Rok. Konflikt w Puszczy Białowieskiej. Mity i fakty, dewastacja i opór. 
2017-10-12
Mgr Łukasz Drozda. Gentryfikacja czy gentryfikacje? Odmiany i pomiary „uszlachetniania” przestrzeni. 
2016/2017
2017-06-08
Prof. Paweł Śpiewak. Bunt mas czy bunt elit. 
2017-06-01
Dyrektor Andrzej Porawski. Problemy polskich miast. 
2017-05-25
Prof. Piotr Dutkiewicz. Czy Rosja zagraża bezpieczeństwu światowemu? 
2017-05-18
Dr Piotr Koryś. Polityki modernizacji Polski: doświadczenia ostatnich 200 lat. 
2017-05-11
Dr Tomasz Warczok, prof. Tomasz Zarycki. Polska politologia w zwierciadle socjologii wiedzy: konteksty międzynarodowe i historyczne. 
2017-04-20
Prof. Wawrzyniec Konarski. Zależności między poziomem klasy politycznej i fenomenem populizmu. 
2017-04-06
Dr hab. Robert Pyka. Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku XXI wieku. Nowe wymiary, nowe poziomy - na przykładzie Metropolii Lyonu. 
2017-03-30
Dr Waldemar Siemiński. Partycypacja społeczna w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni. 
2017-03-23
Prezes Jerzy Stępień. O praworządności. 
2017-03-16
Prof. Monika Płatek. O praworządności. 
2017-03-09
Prof. Ryszard Piotrowski. O praworządności. 
2017-03-02
Prof. Grzegorz Gorzelak. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szanse realne czy pozorne? 
2017-01-19
Dr Artur Bajerski. Struktury długiego trwania a zróżnicowanie i przemiany sieci szkolnej w Polsce. 
2017-01-12
Prof. dr hab. Maciej Bałtowski. Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnych gospodarkach - skutek kryzysu finansowego czy nowy trend globalny? 
2016-12-15
Marszałek Adam Struzik. Mazowsze - Warszawa: synergia czy konflikty? 
2016-12-08
Dr Mikołaj Lewicki. Nowa Ziemia Obiecana? Procesy urbanizacyjne na Białołęce: podziały społeczne, przestrzenne i ich polityczna artykulacja. 
2016-11-24
Mgr Marek Kołodziejski. Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu polityki. 
2016-11-17
Dr Katarzyna Romańczyk. Bruksela - wizja miasta a rzeczywistość. 
2016-11-10
Minister Jerzy Kwieciński. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - szanse i wyzwania. 
2016-11-03
Redaktor Marcin Popkiewicz. Świat paliw kopalnych - dlaczego cokolwiek zmieniać? 
2016-10-27
Dr hab. Wojciech Janicki. Migracje kompensacyjne jako czynnik wzrostu obszarów peryferyjnych. 
2016-10-20
Dr Joanna Kusiak. Słoik Pandory: Multiskalarna analiza rozwoju Białołęki a nowe podziały społeczne. 
2016-10-13
Dr hab. Mikołaj Herbst. Kto nie chce do szkoły? Dlaczego nie udała się reforma 6-latków. 
2016-10-06
Dr Karol Olejniczak. Brokerzy wiedzy - nowa rola jednostek analitycznych w polityce publicznej. 
2015/2016
2016-06-02
Dr Dorota Celińska-Janowicz, dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Adam Płoszaj, dr Katarzyna Wojnar. Współpraca naukowa w świetle badań polskich naukowców. 
2016-05-19
Prof. Radosław Markowski. Co sie stało w polskiej polityce i dlaczego? 
2016-05-12
Prof. Jerzy Wilkin. Blaski i cienie Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej i Polsce. 
2016-05-05
Dr Adam Gendźwiłł. Jakich reform potrzebuje samorządowy system wyborczy w Polsce? 
2016-04-28
Dr Wojciech Szymalski. Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w Warszawie. 
2016-04-21
Mgr Marcin Wicha. Litery w mieście. Typografia uliczna i design życia codziennego. 
2016-04-14
Prof. Krzysztof Zagórski. Subiektywne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w czasach niepewności. 
2016-04-07
Dr Hanna Dębska. Trybunał Konstytucyjny - między prawem a polityką. Perspektywa socjologii prawa. 
2016-03-31
Prof. Grzegorz Gorzelak. Funkcje metropolitalne i lokalne: konflikty i synergie. 
2016-03-17
Prof. Maria Halamska. Wieś bez rolników? O strukturze społeczno-zawodowej wsi i jej przestrzennym zróżnicowaniu. 
2016-03-10
Prof. Roman Szul. Ruchy regionalistyczne i separatystyczne/niepodległościowe w Europie (po II wojnie światowej) a Unia Europejska. 
2016-01-21
Mgr Maria Rogaczewska, mgr Maria Szymborska. Boiska „Orlik” - testowanie wielopoziomowej odpowiedzialności w polityce publicznej. 
2016-01-14
Dr Karol Olejniczak, mgr Paweł Śliwowski. Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w polityce publicznej. 
2016-01-07
Dr Dawid Krysiński. Status wojewódzki jako czynnik rozwoju miasta? Między mitycznymi przekonaniami a rzeczywistością. 
2015-12-17
Prof. Stanisław Obirek. Czy Polak musi być katolikiem? 
2015-12-10
Dr Kacper Pobłocki. Fale urbanizacji w Polsce. 
2015-12-03
Prof. Grzegorz Gorzelak. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. 
2015-11-26
Dr Cezary Trutkowski. Władze lokalne w świetle wyborów 2014. 
2015-11-19
Prof. Roman Szul. Azja Wschodnia w systemie światowym – historia i współczesność. 
2015-11-05
Dr hab. Maciej Duszczyk. Kryzys migracyjny w Europie. 
2015-10-29
Prof. Paweł Swianiewicz. Współczesne kierunki badań lokalnych. 
2015-10-22
Prof. Maria Jarosz, prof. Marek Kozak. Eksplozja nierówności? 
2015-10-15
Prof. Grzegorz Gorzelak. Wspomnienie o Profesorze Antonim Kuklińskim. 
2014/2015
2015-05-28
Prof. Janusz Hryniewicz. Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych – prezentacja książki. 
2015-05-21
Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, dr Jarosław Działek. Międzymiejskie i wewnątrzmiejskie preferencje artystów. Przykład Krakowa i Katowic. 
2015-05-14
Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak. Zmniejszająca się rola infrastruktury w nowej gospodarce. 
2015-05-07
Dr Jakub Kronenberg. Usługi ekosystemów w mieście i dla miasta. 
2015-04-30
Dr hab. Ewa Kusideł. Konwergencja w Polsce i w Europie. 
2015-04-23
Dr hab. Agnieszka Olechnicka, dr Adam Płoszaj. Polskie ośrodki naukowe w międzynarodowej sieci kooperacji. 
2015-04-16
Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz. Wspólna Polityka Rolna – blaski i cienie. 
2015-04-09
Prof. Marek Kozak, dr Maciej Smętkowski. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej –rola współpracy transgranicznej w rozwoju regionów. 
2015-03-26
Prof. Bohdan Jałowiecki. Przyszłość Europy? 
2015-03-19
Prof. Roman Szul. Najnowszy (nie)ład światowy w świetle teorii dynamiki cywilizacji. 
2015-03-12
Prof. Grzegorz Gorzelak. Growth – Innovation – Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOH) – główne wyniki badań. 
2015-01-15
Mgr Dorota Celińska-Janowicz, mgr Katarzyna Wojnar. Gdy wszyscy myślą, że jesteś producentem drukarek. Dylematy rozpowszechniania wyników badań na przykładzie doświadczeń projektu ESPON on the Road. 
2015-01-08
Prof. Paweł Churski. Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. 
2014-12-18
Dr Agnieszka Wysokińska. Rozwój, historia i granice. 
2014-12-11
Prof. Marek Okólski. Poakcesyjna emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii - dlaczego tak liczna? 
2014-12-04
Dr Andrzej Kassenberg. Środowisko przyrodnicze Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zrównoważonego rozwoju 1990-2012. 
2014-11-27
Dr Katarzyna Kajdanek. Suburbanizacja w Polsce i polska suburbanizacja w perspektywie socjologicznej. Przykład Dolnego Śląska. 
2014-11-20
Prof. Tomasz Komornicki. Rozwój infrastruktury transportowej w nowych krajach członkowskich UE. 
2014-11-13
Dr Leszek Sykulski. Wojny buntownicze i wojny informacyjne w rosyjskiej myśli i praktyce politycznej. 
2014-11-06
Dr Mirosław Grochowski. Metropolia Warszawa - zmiany uwarunkowań i trwałość trendów rozwoju w świetle doświadczeń międzynarodowych. 
2014-10-30
Prof. Grzegorz Gorzelak. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II – wstępne wyniki badań ankietowych. 
2013/2014
2014-05-29
Prof. Tomasz Nawrocki, dr Krzysztof Bierwiaczonek. Miejska przestrzeń publiczna i jej znaczenie dla tożsamości miasta i jego mieszkańców. Na przykładzie miast śląskich. 
2014-05-22
Dr hab. Katarzyna Zawalińska. Regionalne przepływy międzygałęziowe - możliwości analityczne i wyzwania metodologiczne. 
2014-05-15
Prof. Aleksander Smolar. Globalne problemy z demokracją. 
2014-04-24
Prof. Kazimierz Krzysztofek. Nowe Technologie i dyskursy o przyszłości pracy. 
2014-04-10
Pan Adam Zając. Adaptacja przestrzeni publicznej jako odpowiedź na współczesne "choroby środowiska zurbanizowanego". 
2014-04-03
Prof. Krzysztof Gorlach. Koncepcja inna niż wszystkie? Rzecz o rozwoju zrównoważonym. 
2014-03-27
Dr Michał Boni. Strategiczne plany - strategiczne rządzenie. 
2014-03-20
Mgr Dorota Celińska - Janowicz. Struktura przestrzenna warszawskich centrów handlowych. 
2014-03-13
Prof. Iwona Sagan, prof. Maria Halamska, prof. Grzegorz Gorzelak. Społeczne problemy przestrzeni - dyskusja panelowa. 
2014-01-23
Dr Weronika Ślęzak-Tazbir. Odczuwanie miasta. Socjologia zmysłów jako nowa perspektywa w badaniach miejskich. 
2014-01-16
Prof. Grzegorz Gorzelak. Środki unijne a rozwój – wstępna analiza statystyczna. 
2014-01-09
Dr hab. Mikołaj Herbst, mgr Jakub Rok. Edukacja, praca, mobilność - zachowania migracyjne młodych Polaków. 
2013-12-19
Dr hab. Tomasz Zarycki. Polska Wschodnia i Orientalizm. 
2013-12-12
Dr Dominika Wojtowicz, mgr Tomasz Kupiec. Ewaluacja Regionalnych Programów Operacyjnych – teoria i praktyka. 
2013-12-05
Prof. Maria Halamska. Zróżnicowanie "wiejskiej Polski": struktura społeczna, systemy wartości, sposoby życia. 
2013-11-28
Red. Filip Springer. Ład i nieład polskiej przestrzeni. 
2013-11-21
Mgr Joanna Kusiak. Czas i przestrzeń w politykach transformacji. 
2013-11-14
Prof. Wojciech Łukowski. Kulturowa immunologia regionu. 
2013-11-07
Prof. Jerzy Wilkin. Jakość rządzenia w Polsce. Wnioski z badań. 
2013-10-24
Red. Edwin Bendyk. Świat programowany. 
2012/2013
2013-06-06
dr Jan Olbrycht. Polityka Spójności 2014–2020 w ogniu politycznej debaty. 
2013-05-23
dr Mirosław Grochowski. Metropolizacja w Europie. 
2013-05-16
dr Karol Olejniczak, dr Adam Płoszaj. „Ministerstwa Uczące Się” - wyniki badań. 
2013-05-09
dr Piotr Fogel. Przestrzenny wymiar rozwoju obszarów wiejskich. 
2013-04-25
prof. Stanisław Mazur. Samorząd terytorialny w Polsce – co poprawić, co utrzymać? 
2013-04-18
prof. Janusz Zaleski. Polityka Spójnosci 2004-2013 w Polsce w świetle modeli ekonometrycznych. 
2013-04-11
pan Adam Bralczyk. Chiny: szansa czy zagrożenie? 
2013-03-21
prof. Walter Żelazny. Ludwik Zamenhof jakiego nie znamy! 
2013-03-14
prof. Janusz Hryniewicz. Polityczne uwarunkowania procesu gospodarczego – doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
2013-03-07
dr hab. Katarzyna Zawalinska. Europejska Współpraca Terytorialna – na podstawie wyników projektu ESPON TERCO. 
2013-01-24
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Andrzej Miszczuk. Strategie województw - stare i nowe ujęcia. 
2013-01-17
prof. Michal Illner, dr Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, prof. Wendelin Strubelt. Jiri Musil i jego twórczość - wspomnienie. 
2013-01-10
dr Joanna Gocłowska-Bolek. Brazylia - nowy gigant światowej gospodarki? 
2012-12-13
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. 
2012-12-06
prof. Radosław Markowski. Media i demokracja w Europie Środkowo-Wschodniej: rola partii i systemów partyjnych. 
2012-11-29
dr Elżbieta Sekuła, prof. Bohdan Jałowiecki, dr Piotr Majewski, prof. Walter Żelazny. Być Narodem - Ślązacy o Śląsku. 
2012-11-22
mgr Julia Skórzyńska-Ślusarek. Nadzór i zaufanie - kontrola wizualna obywateli. 
2012-11-15
prof. Kazimierz Krzysztofek. Innowacje - coraz więcej efektywności coraz mniej rozumności. 
2012-11-08
dr Elżbieta Sekuła, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir. Bohdana Jałowieckiego „Czytanie przestrzeni”- promocja książki. 
2012-10-25
mgr Joanna Erbel. Czy w Polsce jest polityka miejska? 
2011/2012
2012-05-31
prof. dr hab. Maria Halamska. Zróżnicowanie gospodarki i struktury społecznej wsi. 
2012-05-24
dr arch. Adam Kowalewski. Prawne uwarunkowania budownictwa i planowania przestrzennego. [PRESENTATION]
2012-04-19
mgr Ruta Śpiewak. Wdrażanie nowego modelu rozwoju wiejskiego w Polsce. 
2012-04-12
prof. dr hab. Sławomir Gzell, arch. Grzegorz Buczek. Planowanie a ład przestrzenny? 
2012-04-05
prof. dr hab. Mariusz Czubaj. Stadiony - epicentra kultury. 
2012-03-29
prof. dr hab. Tomasz Komornicki. Nowa KPZK: od projektu eksperckiego do dokumentu rządowego. 
2012-03-22
arch. Janusz Korzeń. Sposoby uzyskania spójności w planowaniu rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. 
2012-03-15
dr Piotr Żuber. Kierunki reform polityki spójności. 
2012-03-08
dr Elżbieta Sekuła. Przestrzeń publiczna polskiej prowincji z krokodylem w tle. 
2012-03-01
prof. dr hab. Walter Żelazny. Różności cywilizacyjne, problemy aksjologiczne. 
2012-01-19
dr Jacek Gądecki. I love N.H. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. 
2012-01-05
dr Maciej Smętkowski. Polityka regionalna w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. 
2011-12-15
prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski. Problemy gospodarki wodnej Polski. 
2011-12-08
dr Stanisław Mazur. Władza publiczna jako bariera rozwojowa? 
2011-12-01
dr Lech Haydukiewicz. Przemiany etniczne pogranicza polsko- litewskiego w XX wieku tempo i kierunki zmian. 
2011-11-24
mgr Dorota Celińska-Janowicz. Przekształcenia funkcjonalne głównych ulic handlowych Warszawy. 
2011-11-17
prof. Roman Szul. Gry gazowe w Europie. 
2011-11-03
mgr Katarzyna Wojnar. Rozwój kultury a atrakcyjność polskich miast. 
2011-10-27
dr hab. Tomasz Zarycki. Peryferie czy pogranicza? Krytyczne spojrzenie na współczesne sposoby posługiwania się pojęciem pogranicza. 
2011-10-20
prof. dr hab. Janusz Hryniewicz. Ile ryzyka jest w społeczeństwie ryzyka? 
2010/2011
2011-05-26
prezes Aneta Wilmańska. Innowacyjność jako czynnik rozwoju? 
2011-05-19
dr Karol Olejniczak i Zespół Projektu MUS. Mechanizmy zarządzania wiedzą w polskich ministerstwach – pierwsze wyniki Projektu MUS. 
2011-05-12
dr Zofia Czepulis-Rutkowska. Polski system emerytalny na tle doświadczeń międzynarodowych. 
2011-04-14
prof. Wojciech Łukowski. Gdzie jest władza w społeczności lokalnej? 
2011-04-07
mgr Marta Ryżewska. Rzeka w mieście – sukcesy i porażki Warszawy. 
2011-03-31
prof. Janusz Czapiński. Miękkie kapitały, czyli wyzwania dla Polski. 
2011-03-24
dr Mikołaj Herbst. Dostępność, jakość, sprawiedliwość? Zalety i wady polskiego modelu studiów wyższych. 
2011-03-17
Paweł Śliwowski. Mafia i "problem Południa" - kilka refleksji w 150. rocznicę zjednoczenia Włoch. 
2011-03-10
dr hab. Marek W. Kozak. Koszty i korzyści wielkich imprez sportowych. 
2011-03-03
prof. Jan Marcin Kula. Wędrujące stolice. 
2011-01-20
dyrektor Jan Malicki. Europa Wschodnia – szanse i zagrożenia. 
2011-01-13
pan prezydent Tadeusz Truskolaski. Wyzwania rozwojowe Białegostoku do roku 2020. 
2010-12-16
prof. Piotr Dutkiewicz. Rosja - szanse i zagrożenia. 
2010-12-09
pan Indermit Gill, pani Chorching Goh. A modern, diversified and competitive Russia: What's to be Done? 
2010-12-02
prof. Jerzy Bański. Przemiany polskiej wsi. 
2010-11-25
dr Monika Matusiak. Czy strategie rozwoju terytorialnego mogą być skuteczne? 
2010-11-18
prof. Wojciech Kosiedowski, prof. Elena Wankiewicz. Gospodarka Białorusi w trakcie przemian. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. 
2010-11-04
dr Katarzyna Zawalińska. Wykorzystanie regionalnego modelu równowagi ogólnej do oceny wpływu polityki rozwoju obszarów wiejskich - na przykładzie modelu RegPOL. 
2010-10-28
pan Piotr Voelkel. Biznes – Nauka – Edukacja. 
2010-10-21
dr Krzysztof Zagórski. Czy pieniądze dają szczęście? 
2010-10-14
pan Eric von Breska. Cohesion Policy and the Economic Crisis. 
2009/2010
2010-05-27
prof. Antoni Kukliński. Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej. 
2010-05-20
prof. Sławomir Gzell. Rok 2010: architektura bez miasta - miasto bez architektury. 
2010-05-13
dr Adam Perłakowski. Dualizm agrarny - mit czy rzeczywistość? 
2010-05-06
mgr Anna Hebda. Jedzenie i praktyki kulinarne w przestrzeni miejskiej. 
2010-04-29
dr Maciej Smętkowski. Metropolie europejskie w świetle badań ESPON FOCI. 
2010-04-22
dr Sławomir Kapralski. Polscy Romowie - między integracją a wykluczeniem. 
2010-04-15
dr Małgorzata Suchacka. Kulturowe uwarunkowania oraz efekty tworzenia klimatu innowacyjnego w tradycyjnym regionie przemysłowym - na przykładzie województwa śląskiego. 
2010-04-08
dr Paweł Samecki. Ku czemu zmierza Polityka Spójności Unii Europejskiej? 
2010-04-01
prof. Janusz Hryniewicz. Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu – Prusy, Rosja, Polska. 
2010-03-25
dr Karol Olejniczak. Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się. 
2010-03-18
mgr Karol Kurowski. Uwarunkowania rozwoju osiedli marginalnych w Limie Metropolitarnej. 
2010-01-21
dr Jan Sadlak. Co nowego w rankingach szkolnictwa wyższego? 
2010-01-14
dr Anna Tucholska. Homo deinos w sieci - garść refleksji z podróży po cyberprzestrzeniach. 
2010-01-07
dr Maciej Nowak. Definicja obszaru metropolitalnego w polskim prawie. 
2009-12-17
mgr Katarzyna Wojnar. Czy na peryferiach jest klasa kreatywna? Przykład Szwecji. 
2009-12-10
prof. Roman Szul. Język – naród – państwo. Język jako zjawisko polityczne. 
2009-12-03
prof. Bohdan Jałowiecki. Społeczne wytwarzanie przestrzeni w kapitalizmie półperyferyjnym. 
2009-11-26
prof. Maria Halamska. Pięć lat w UE. Stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi. 
2009-11-19
prof. Iwona Sagan. Region a rozwój metropolii. 
2009-11-12
prof. Grzegorz Gorzelak. Kryzys w Europie Środkowo-Wschodniej. 
2009-10-29
prof. Janusz Hryniewicz. Czy wzrost nierówności społecznych sprzyja efektywności pracy w państwach OECD? 
2009-10-22
dr Manfred Beschel. Polish membership from Brussels perspective. 
2009-10-15
prof. Antoni Kukliński. Południowe Włochy – Wschodnie Niemcy – Wschodnia Polska – Potrójne Europejskie Mezzogiorno? 
2008/2009
2009-06-04
dr Mikołaj Herbst. Potencjał akademicki i kapitał ludzki w regionach. 
2009-05-28
dr Joanna Wróblewska-Jachna. Pamięć historyczna i polityka historyczna w miastach pogranicza. Przykład Bielska-Białej, Raciborza i Cieszyna. 
2009-05-21
dr Maciej Smętkowski, dr Piotr Wójcik. Rozwój regionalny nowych krajów członkowskich. 
2009-05-14
mgr Dorota Celińska-Janowicz. Centrum handlowe Arkadia w Warszawie – świątynia konsumpcji czy substytut przestrzeni publicznej? 
2009-05-07
komisarz Danuta Hübner. Polityka Spójności Unii Europejskiej – kierunki reform. 
2009-04-23
prof. Bohdan Jałowiecki, dr Elżbieta Sekuła. Społeczne funkcje pomników. 
2009-04-16
min. Hanna Jahns. Reformy Polityki Spójności Unii Europejskiej – perspektywa Polski. 
2009-04-02
dr Anna Giza-Poleszczuk. Kapitał społeczny – fakty i mity. [PRESENTATION]
2009-03-26
prof. Grzegorz Gorzelak. Geografia polskiego kryzysu. 
2009-03-19
dr Sławomir Kapralski. Przestrzeń a pamięć: Polacy, Romowie, Żydzi. 
2009-03-12
mgr Piotr Majdak. Charakterystyka oraz aspekty przestrzenne sklepów internetowych w Polsce. 
2009-01-22
dr Karol Olejniczak. Czy potrzebna jest nam ewaluacja programów rozwoju regionalnego? 
2009-01-15
dr Anna Tucholska, dr Elżbieta Sekuła. Warszawa - Czyje jest miasto? (Prezentacja książki). 
2009-01-08
prof. Wojciech Burszta. Narodowe metonimie w wojnie kultur. 
2008-12-18
dr Agnieszka Olechnicka, mgr Adam Płoszaj. Sieć uczonych? Powiązania w polskim systemie innowacyjnym. 
2008-12-11
prof. Piotr Dutkiewicz. Czy Rosja sprosta wyzwaniom przyszłości? 
2008-12-04
pan Marek Bańczyk. NORDEA METROX.2008 - Jak, po co, dlaczego? 
2008-11-27
dr Dominik Batorski. Społeczeństwo sieciowe. 
2008-11-20
minister Krzysztof Stanowski. Przez edukację do wyrównywania szans. 
2008-11-13
prof. Maria Halamska. Kapitał społeczny wsi polskiej. 
2008-11-06
minister Michał Boni. Trudności rządzenia. [PRESENTATION]
2008-10-30
dr Maciej Bukowski. Strategiczne wyzwania dla Polski. 
2008-10-23
dr Marek Kozak. Sukces w turystyce. 
2008-10-16
prof. Roman Szul. Staro-nowy ład światowy: imperia, narody a sprawa polska. 
2007/2008
2008-05-29
prof. Marek Szczepański. Razem czy osobno? Miasta śląskie w procesie integracji. 
2008-05-15
prof. Bohdan Jałowiecki, dr Maciej Smętkowski. Przekształcenia przestrzenne Warszawy, a zachowania mieszkańców. 
2008-05-08
dr Wojciech Rudolf. Marketing terytorialny jako skuteczna metoda rywalizowania terytorium o mobilne czynniki wzrostu. Przypadek Łodzi. 
2008-04-24
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Bohdan Jałowiecki, dr Maciej Smętkowski. Kultura polityczna i percepcja czynników rozwoju: zróżnicowania na osi Wschód-Zachód w Polsce i na Ukrainie. 
2008-04-17
prof. Wojciech Łukowski. Zasoby Polski lokalnej. 
2008-04-10
prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Janusz Hryniewicz, dr Anna Tucholska. Jak się żyje w metropoliach? 
2008-04-03
pan starosta Marek Cieślak. Źródła sukcesu Żar. 
2008-03-27
prof. Grzegorz Gorzelak. Oblicza Polski Lokalnej 2007. 
2008-03-13
pani minister Elżbieta Bieńkowska. Polska wobec reform polityki spójności. 
2008-03-06
prof. Krzysztof Zagórski. Jak nam się żyje? Polska w świetle badań CBOS. 
2008-01-17
dr Dominika Bielecka. Kapitał społeczny a wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej. 
2008-01-10
prof. Jerzy Chłopecki. Rządy motłochu. 
2007-12-20
prof. Witold Orłowski. Rozwój Europy w XX wieku. 
2007-12-13
mgr Piotr Wójcik. Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. 
2007-12-06
red. Krzysztof Bobiński. Polska-Europa: wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej. 
2007-11-29
prof. Antoni Kukliński. Przyszłość Europy. 
2007-11-15
mgr Elżbieta Sekuła. Po co Ślązakom potrzebny jest naród? 
2007-11-08
prof. Marek Szczepański, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir. Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej. 
2007-10-25
prof. Mirosław Duchowski. Przestrzeń publiczna w podziemiu. Kulturowy potencjał metra. 
2007-10-18
prof. Grzegorz Gorzelak, dr Maciej Smętkowski. Rozwój regionalny krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
2006/2007
2007-05-24
prof. Jerzy Kleer. Funkcje sektora publicznego w tworzącej się Unii Europejskiej. 
2007-05-17
prof. Andrzej Miszczuk. Polska Wschodnia – szanse rozwoju. 
2007-05-10
prof. Józef Niżnik. Wiedza – innowacja - rozwój. 
2007-04-26
pan Kuba Wygnański, pan Jan Herbst. Szanse społeczeństwa obywatelskiego. 
2007-04-19
dr Julian Berengaut. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w gospodarce globalnej. 
2007-04-12
dr Magdalena Szmytkowska. Przekształcenia struktury społeczno- przestrzennej Gdyni. 
2007-03-29
dr Michał Boni. Rynek pracy w Polsce – prawdy i mity. 
2007-03-22
dr Maciej Smętkowski, mgr Adam Płoszaj. Instrumenty rozwoju zrównoważonego – wyniki projektu badawczego VI Programu Ramowego. 
2007-03-15
prof. Jerzy Szacki. O wieczności pytań typu: „Jedna Polska?”. 
2007-03-08
prof. Grzegorz Gorzelak. Polityka Spójności UE: od entuzjazmu do krytyki. 
2007-03-01
dr Jan Olbrycht. Dylematy Polityki Spójności UE. 
2007-01-25
dr Moritz Lennert. Scenarios for Europe. 
2007-01-18
mgr Łukasz Jasina. Granica polsko-ukraińska – od konfliktu do współpracy. 
2007-01-11
red. Adam Krzemiński. Granica polsko-niemiecka – od konfliktu do współpracy. 
2006-12-14
dr Jan Rutkowski. Transformacja post-socjalistyczna – skutki dla rynków pracy. 
2006-12-07
dr Mikołaj Herbst. Kapitał ludzki w rozwoju regionalnym. 
2006-11-30
dr Lesław Michałowski. Wizerunek miasta jako efekt działań miejskiego PR-u. Przypadek Gdańska i Gdyni. 
2006-11-23
prof. Maria Lewicka. Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: porównanie Polski i Ukrainy. 
2006-11-16
dr Marek Kozak. Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego Polski. 
2006-11-09
dr Agnieszka Olechnicka. Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy. 
2006-10-26
prof. Antoni Kukliński. Przyszłość Europy. 
2006-10-19
prof. Grzegorz Kołodko. Szok bez terapii – czy terapia bez szoków: implikacje dla przyszłości Polski. 
2005/2006
2006-05-25
dr Agnieszka Olechnicka. Społeczeństwo informacyjne Europy w świetle badań ESPON – wnioski dla Polski. 
2006-05-18
prof. Roch Sulima. Etnolog w wielkomiejskiej przestrzeni. 
2006-05-11
prof. Bohdan Jałowiecki. Prywatyzacja przestrzeni miast. 
2006-05-04
Dr Marek Kozak. Turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym. 
2006-04-27
mgr Jakub Majewski. Drogi i bezdroża Polskich Kolei Państwowych. 
2006-04-20
prof. Marek Latoszek. Marna demokracja, czy demokracja na dorobku? 
2006-04-06
dr Krzysztof Rybiński. Globalizacja a polityka pieniężna. 
2006-03-30
prof. Maria Halamska. Rozwój obszarów wiejskich Portugalii. 
2006-03-23
prof. Roman Szul. Rynek a tożsamość. Wyzwanie dla Polski, UE i świata. 
2006-03-16
min. Grażyna Gęsicka. Polska w Unii Europejskiej 2007-2013: strategie programy, regulacje. 
2006-03-09
dr Marian Kachniarz. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społecznych – doświadczenia praktyka. 
2006-03-02
mgr Anna Tucholska. Integracja zbiorowości powiatowych. 
2006-02-23
prof. Grzegorz Gorzelak z zespołem. Regionalne strategie innowacji – doświadczenia polskich województw. 
2006-01-12
prof. Irena Lipowicz. Stosunki polsko-niemieckie – spojrzenie realistki. 
2006-01-05
red. Andrzej Jonas. Ku czemu zmierza świat? 
2005-12-15
prof. Sławomir Gzell. Planowanie przestrzenne- między wyobraźnią a rzeczywistością. 
2005-12-08
prof. Joanna Kurczewska. Lokalne społeczeństwo obywatelskie. 
2005-12-01
prof. Paweł Starosta. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu „Polska Lokalna”. 
2005-11-24
prof. Zbigniew Rykiel. Globalność a lokalność. 
2005-11-17
prof. Andrzej Sadowski. Wielokulturowe społeczeństwo regionalne. 
2005-11-10
prof. Kazimierz Krzysztofek. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? 
2005-11-03
Phil Cooke. Regional Innovation Systems. 
2005-10-27
prof. Marek S. Szczepański. Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje. 
2005-10-20
prof. Wojciech Łukowski. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej. 
2005-10-13
dr Krzysztof Bondyra. Zawiedzione nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolskich elit samorządowych. 
2005-10-06
prof. Grzegorz Gorzelak. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. 
2004/2005
2005-05-19
prof. Bohdan Jałowiecki. Czy media zagrożą demokracji? 
2005-05-12
prof. Piotr Dutkiewicz. Przemiany w Rosji – spojrzenie z Kanady. 
2005-05-05
prof. Zbigniew Zuziak. Procesy suburbanizacji w Polsce. 
2005-04-28
prof. Jacek Wasilewski. Upadek elit. 
2005-04-21
dr Krzysztof Herbst. Regionalne aspekty „Pomarańczowej Rewolucji”. 
2005-04-14
prof. Marek Okólski. Perspektywy demograficzne Polski. 
2005-04-07
prof. Zygmunt Niewiadomski. Prawo a przestrzeń. 
2005-03-17
dr Tomasz Komornicki. Polskie granice w Unii Europejskiej. 
2005-03-10
red. Wojciech Giełżyński. Jak ograniczyć konflikt cywilizacji? 
2005-03-03
dr Jan Woroniecki. OECD na progu XXI wieku: chwalebna przeszłość, reformy w toku - i perspektywy. 
2005-02-24
prof. Grzegorz Węcławowicz. Stare osiedla w nowej rzeczywistości. 
2005-02-17
prof. Jerzy Hausner. arodowy Plan Rozwoju 2007-2013 – perspektywy dla Polski. 
2005-01-20
prof. Andrzej Majer. Polityka miejska władz lokalnych. 
2005-01-13
ambasador Ksawery Burski. Chiny – spojrzenie z Polski. 
2004-12-16
prof. Grzegorz Gorzelak, mgr Maciej Smętkowski. Metropolia – region na przykładach Warszawy, Poznania i Trójmiasta. 
2004-12-09
prof. Maria Halamska. Polski chłop, polski rolnik i polski farmer wobec Unii Europejskiej. 
2004-12-02
dr Agnieszka Olechnicka. ESPON – nowe spojrzenie na przestrzeń Europy. 
2004-11-25
prof. Roman Kuźniar. Polska i odbudowa jedności Zachodu. 
2004-11-18
minister Jarosław Pietras. Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. 
2004-11-04
ambasador Adam Halamski. Portugalia – spojrzenie z Polski. 
2004-10-28
dyrektor Krzysztof Gulda. Innowacyjność polskich regionów. 
2004-10-21
ambasador Paweł Dobrowolski. Kanada – spojrzenie z Polski. 
2004-10-14
prof. Janusz Hryniewicz, prof. Jacek Raciborski i prof. Bohdan Jałowiecki. Prezentacja książki J. Hryniewicza „Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego". 
2003/2004
2004-05-25
prof. Wojciech Suchorzewski. Polityka transportowa Polski – dokonania, zaniedbania, oczekiwania. 
2004-05-13
dr Mikołaj Herbst. Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. 
2004-05-06
prof. Jerzy Chłopecki. Bunt motłochu. 
2004-04-22
dr Leszek Szewczyk. Przestrzenny wymiar układów społecznych. 
2004-04-15
dr Barbara Weber. Małe ojczyzny. 
2004-04-01
prof. Wojciech Kosiedowski. Konkurencyjność regionów: Białorusi, Litwy i Łotwy. 
2004-03-25
prof. Zbigniew Rykiel. Region i regionalizmy w różnych ujęciach teoretyczno-metodologicznych. 
2004-03-18
dr Cezary Obrach-Prondzyński. Ojczyzny Kaszubów. Pytania o adekwatność koncepcji ojczyzny Stanisława Ossowskiego. 
2004-03-11
prof. Hallgeir Aalbu. New Spaces of Europe. 
2004-03-04
prof. Krzysztof Zagórski. Regionalne zróżnicowania opinii publicznej. 
2004-02-26
prof. Kazimierz Krzysztofek. Europa Środkowa na pięć minut przed akcesją: późna nowoczesność – tożsamość - rozwój. 
2004-01-15
mgr Maciej Smętkowski. Metropolia-region: nowe relacje w gospodarce informacyjnej (na przykładzie Warszawy i Mazowsza). 
2004-01-08
prof. Roman Szul, prof. Bohdan Jałowiecki. Bezrobocie w perspektywie lokalnej. 
2003-12-18
prof. Grzegorz Gorzelak. Program współpracy transgranicznej PHARE Crossoborder: doświadczenia lat 1994-1999. 
2003-12-11
prof. Ewa Okoń-Horodyńska. Regionalne strategie innowacji. 
2003-12-04
dr Irena Herbst. Kto i jak może rozwiązywać problemy Górnego Śląska: perspektywa rządu. 
2003-11-27
dr Paweł Samecki. Od akcesji do euro: perspektywa integracji polskiej gospodarki. 
2003-11-20
dr Jan Olbrycht. Kto i jak może rozwiązywać problemy Górnego Śląska: perspektywa regionu. 
2003-11-13
prof. Edmund Wittbrodt. Projekt traktatu europejskiego – polskie przewidywania i oceny. 
2003-11-06
prof. Leszek Zienkowski. Innowacyjność polskiej gospodarki. 
2003-10-30
prof. Paweł Swianiewicz. Polityka w samorządzie terytorialnym Europy Środkowej. 
2003-10-23
prof. Roman Szul. Etnoregionalizmy w Europie. 
2003-10-16
dr Krzysztof Malaga. Zbieżność ścieżek wzrostu gospodarki Polski ipolskich województw w latach 1998-2000 do stabilnych stanów równowagi. 
2002/2003
2003-05-15
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Bohdan Jałowiecki. Byty pozorne jako przedmiot badań naukowych. 
2003-05-08
prof. Janusz Goćkowski. Czy historia i geografia mają sens jako nauki społeczne? 
2003-04-24
dr Tomasz G. Grosse. Polska polityka regionalna w procesie akcesji do Unii Europejskiej. 
2003-04-10
prof. John Bachtler. Evolution of the EU regional policy after enlargement. 
2003-04-03
prof. Janusz Zaleski. Przewidywane skutki Funduszy Strukturalnych w Polsce - założenia i wyniki modelu HERMIN. 
2003-03-27
prof. Bohdan Jałowiecki. Scenariusz ostrzegawczy skutków negatywnego wyniku referendum europejskiego. 
2003-03-20
dr Zbigniew Ptasiewicz, mgr Bartłomiej Kolipiński. Koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. 
2003-03-13
mgr Ha Hoang Hai. Problemy rozwoju Azji Południowo-Wschodniej. 
2003-03-06
dr Janusz Hryniewicz. Nowe relacje w procesie pracy. 
2003-02-27
prof. Roman Szul. Kwestia językowa we współczesnym świecie. 
2003-02-20
dr Wojciech Łukowski. Społeczne tworzenie ojczyzn. 
2003-01-16
prof. Paweł Swianiewicz. Fragmentacja czy konsolidacja? Problemy organizacji terytorialnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 
2003-01-09
dr Wojciech Dziemianowicz, mgr Karol Olejniczak. Skupiska (clusters) a rozwój regionalny. 
2002-12-12
prof. Grzegorz Gorzelak. Bieda i bogactwo regionów: ujęcie teoretyczne. 
2002-12-05
mgr Piotr Jaworski. „Węzeł bałkański” – czy zagrożenie dla Europy? 
2002-11-28
dr Urszula Cierniak. Prawosławie a mocarstwowe ambicje Rosji. 
2002-11-21
prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz. Służby specjalne a demokracja. 
2002-11-14
mgr Katarzyna Krok. Polska polityka kształtowania środowiska w latach 1990. i jej efekty. 
2002-11-07
mgr Dorota Karlewska. Rozwój regionalny Turcji. 
2002-10-24
prof. Bohdan Jałowiecki, prof. Marek S. Szczepański. "Miasto i przestrzeń w oglądzie socjologicznym" - prezentacja podręcznika socjologii miasta. 
2002-10-17
dr Tomasz Zarycki. Koncepcje teoretyczne kapitału społecznego a regiony historyczne w Polsce. 
2002-10-10
dr Joanna Siwińska. Sektor publiczny a proces transformacji postsocjalistycznej. 
2001/2002
2002-05-23
mgr Agnieszka Olechnicka. Szanse regionu peryferyjnego w gospodarce informacyjnej. 
2002-05-16
mgr Mikołaj Herbst. Złożone wskaźniki koniunktury regionu metropolitalnego. 
2002-05-09
prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Paweł Swianiewicz. Ukraina – doświadczenia eksperta. 
2002-04-25
prof. Bohdan Jałowiecki. „Osobny świat” – mieszkańcy apartamentów o sobie. 
2002-04-18
prof. Jacek Szlachta. Polityka regionalna w procesie negocjacji Polski z UE. 
2002-04-11
dr Paweł Śliwa. Polskie elity samorządowe wobec integracji europejskiej. 
2002-03-21
dyr. Grażyna Węclewska. Doświadczenia programu PHARECROSSBORDER. 
2002-03-14
dr Paweł Samecki. Integracja Polski z Unią Europejską: od traktatu o stowarzyszeniu do członkostwa. 
2002-03-07
prof. Alojzy Nowak. Centrum Europejskie UW – kształcenie dla integracji. 
2002-02-28
prof. Adam Jamróz. Nowa polityka edukacyjna Polski. 
2002-02-21
prof. Edmund Wittbrodt. Reforma systemu edukacji a szkolnictwo wyższe. 
2002-01-17
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, prof. dr hab. Piotr Węgleński. Uniwersytet Warszawski – ku czemu zmierzamy. 
2002-01-10
prof. dr hab. Andrzej Dembicz. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego - profile badawcze i edukacyjne: przykład Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA). 
2001-12-20
prof. dr hab. Ireneusz Białecki. Misja współczesnego uniwersytetu w Polsce. 
2001-12-13
prof. dr hab. Zbigniew Lewicki. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego – profile badawcze i edukacyjne: przykład Ośrodka Studiów Amerykańskich (OSA). 
2001-12-06
prof. dr hab. Jerzy Axer. Interdyscyplinarne placówki pozawydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego – profile badawcze i edukacyjne: przykład Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie (OBTA). 
2001-11-22
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński. Czy Polsce grozi luka edukacyjna? 
2001-11-15
prof. dr hab. Józef Szabłowski. Miejsce szkół prywatnych w polskim systemie ekonomicznego szkolnictwa wyższego. 
2001-11-08
prof. dr hab. Andrzej Bartnicki. Miejsce szkół prywatnych w polskim systemie humanistycznego szkolnictwa wyższego. 
2001-10-25
dr Krzysztof Pawłowski. Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. 
2001-10-18
prof. dr hab. Marek Kwiek. Przemyśleć szkolnictwo wyższe - polityka w stosunku do szkolnictwa prywatnego. 
2001-10-11
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki. Masowa nauka w masowym społeczeństwie. 
2000/2001
2001-05-24
posłanka Barbara Imiołczyk. Decentralizacja i rozwój regionalny w programie Unii Wolności. 
2001-05-17
prof. Stefan Kwiatkowski. Intelektualizacja przedsiębiorstw? 
2001-05-10
dr Barbara Miszewska. Dolnośląskie osiedla rezydencjonalne. 
2001-04-26
dr hab. Bolesław Domański. Wielkie korporacje ponadnarodowe w przestrzeni Polski. 
2001-04-05
dr Jacek Kaczmarek. Czas, miejsce, lokalizacja jako elementy przestrzeni miejskiej. 
2001-03-29
dr Sylwia Kaczmarek. Rewitalizacja w terenach poprzemysłowych. Nowy wymiar rozwoju miast. 
2001-03-22
mgr Robert Guzik. Przestrzenna dostępność szkolnictwa średniego na przykładzie województwa małopolskiego. 
2001-03-15
dr Stanisław Mordwa. Wyobrażenie przestrzeni w miastach Polski Środkowej. 
2001-03-08
dr Tomasz Zarycki. Regionalny kontekst zachowań wyborczych – przypadki Iławy i Nowego Targu. 
2001-03-01
dr Iwona Sagan. Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. 
2001-02-22
Poseł Krzysztof Janik. Decentralizacja i rozwój terytorialny w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej.