• Końcowa konferencja Projektu GRINCOH 26-27.02.2015

 
Aktualności
Końcowa konferencja projektu GRINCOH
W dniach 26-27 lutego odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca koordynowany przez EUROREG trzyletni projekt badawczy GRINCOH. [więcej]
 
 
NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL
Ukazał się nowy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”, a w nim m.in. o: koniunkturze w Polsce lokalnej, odnowie miejskiej we Francji i polityce promocyjno-informacyjnej polskich miast. [więcej]
 
 
FILM: ONE REGION MANY STORIES
Film prezentuje wnioski panelistów i gości międzynarodowej konferencji poświęconej doświadczeniom transformacyjnym i perspektywom rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. [więcej]
 
 
SUKCES DOROTY CELIŃSKIEJ-JANOWICZ
Dorota Celińska-Janowicz uzyskała stopień naukowy doktora za pracę pt. "Przestrzenne aspekty funkcjonowania warszawskich centrów handlowych". [więcej]
 
 
REKRUTACJA NA AKADEMIĘ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014/2015
28 listopada zakończyliśmy rekrutację na IX Akademię Rozwoju Regionalnego. Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym programem! [więcej]
 
 
 
EUROREG w mediach
http://antymatrix.blog.polityka.pl
 
Edwin Bendyk o wpływie funduszy unijnych na rozwój Polski 
 
Polskie Radio
 
Fundusze europejskie: autostrad już trochę mamy, czas na myślenie - Prof. Marek Kozak o wyzwaniach Polityki Spójności w Polsce 
 
Telewizja Polska - Na pierwszym planie
 
Prof. Grzegorz Gorzelak o samorządzie i lokalnych liderach 
 
 
Nowe publikacje
Roberta Capello, Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka
 
Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation
 
 
Adam Płoszaj, Katja Sarmiento-Mirwaldt
 
Building Social Capital in the Polish-German border region: An Evaluation of the Effectiveness of EU-funded Small Projects
 
 
Adam Płoszaj
 
Sieci instytucji otoczenia biznesu
 
 
Mikołaj Herbst, Jakub Rok
 
Equity in an Educational Boom: lessons from the expansion and marketisation of tertiary schooling in Poland
 
 
Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar
 
Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON