Aktualności
NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL
Ukazał się nowy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”, a w nim m.in. o: stopach zwrotu z inwestycji w edukację, przemysłach kultury we Wrocławiu i poznańskim cyberpejzażu Euro 2012. [więcej]
 
 
SUKCES MACIEJA SMĘTKOWSKIEGO
Dr Maciej Smętkowski, adiunkt w EUROREG-u, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Gratulujemy! [więcej]
 
 
SUKCES KATARZYNY WOJNAR
Katarzyna Wojnar uzyskała stopień naukowy doktora za pracę pt. "Kapitał kreatywny jako czynnik konkurencyjności polskich miast - uwarunkowania i znaczenie w rozwoju regionalnym" przygotowaną pod kierunkiem prof. Grzegorza Gorzelaka. [więcej]
 
 
INNOWACJE DYDAKTYCZNE W EUROREG
Studenci EUROREG podczas zajęć z Polityki Regionalnej UE grali w grę symulacyjną "Brokerzy wiedzy" stworzoną przez dra Karola Olejniczaka, EGO s.c. oraz Pracownię Gier Szkoleniowych. [więcej]
 
 
NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL
Ukazał się nowy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”, a w nim m.in. o: koniunkturze w Polsce lokalnej, odnowie miejskiej we Francji i polityce promocyjno-informacyjnej polskich miast. [więcej]
 
 
 
Nadchodzące wydarzenia
Seminarium
09.04.2015
 
Zewnętrzna granica Unii Europejskiej –rola współpracy transgranicznej w rozwoju regionów 
 
 
Seminarium
16.04.2015
 
Wspólna Polityka Rolna – blaski i cienie 
 
 
Seminarium
23.04.2015
 
Polskie ośrodki naukowe w międzynarodowej sieci kooperacji 
 
 
 
EUROREG w mediach
http://antymatrix.blog.polityka.pl
 
Edwin Bendyk o wpływie funduszy unijnych na rozwój Polski 
 
Polskie Radio
 
Fundusze europejskie: autostrad już trochę mamy, czas na myślenie - Prof. Marek Kozak o wyzwaniach Polityki Spójności w Polsce 
 
Telewizja Polska - Na pierwszym planie
 
Prof. Grzegorz Gorzelak o samorządzie i lokalnych liderach 
 
 
Nowe publikacje
Roberta Capello, Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka
 
Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation
 
 
Adam Płoszaj, Katja Sarmiento-Mirwaldt
 
Building Social Capital in the Polish-German border region: An Evaluation of the Effectiveness of EU-funded Small Projects
 
 
Adam Płoszaj
 
Sieci instytucji otoczenia biznesu
 
 
Mikołaj Herbst, Jakub Rok
 
Equity in an Educational Boom: lessons from the expansion and marketisation of tertiary schooling in Poland
 
 
Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar
 
Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON