Aktualności
UKŁAD OTWARTY
Ukazała się publikacja "Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe" pod redakcją Sylwii Borkowskiej (absolwentki EUROREG) oraz Ewy Zielińskiej (doktorantki ISNS UW). EUROREG jest współwydawcą książki. [więcej]
 
 
Spotkanie Informacyjne EUROREG
EUROREG zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNE organizowane w ramach Dnia Utwartego UW: 25 kwietnia 2015 (sobota) godz 10.00, sala 107 / Budynek Starej Biblioteki / Kampus Główny UW [więcej]
 
 
SRiL W ERIH PLUS
1 kwietnia 2015 roku kwartalnik "Studia Regionalne i Lokalne" został włączony do międzynarodowej bazy czasopism naukowych ERIH PLUS. [więcej]
 
 
NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL
Ukazał się nowy numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”, a w nim m.in. o: stopach zwrotu z inwestycji w edukację, przemysłach kultury we Wrocławiu i poznańskim cyberpejzażu Euro 2012. [więcej]
 
 
SUKCES MACIEJA SMĘTKOWSKIEGO
Dr Maciej Smętkowski, adiunkt w EUROREG-u, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Gratulujemy! [więcej]
 
 
 
Nadchodzące wydarzenia
Seminarium
28.05.2015
 
Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych – prezentacja książki 
 
 
 
EUROREG w mediach
http://antymatrix.blog.polityka.pl
 
Edwin Bendyk o wpływie funduszy unijnych na rozwój Polski 
 
Polskie Radio
 
Fundusze europejskie: autostrad już trochę mamy, czas na myślenie - Prof. Marek Kozak o wyzwaniach Polityki Spójności w Polsce 
 
Telewizja Polska - Na pierwszym planie
 
Prof. Grzegorz Gorzelak o samorządzie i lokalnych liderach 
 
 
Nowe publikacje
Roberta Capello, Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka
 
Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation
 
 
Adam Płoszaj, Katja Sarmiento-Mirwaldt
 
Building Social Capital in the Polish-German border region: An Evaluation of the Effectiveness of EU-funded Small Projects
 
 
Adam Płoszaj
 
Sieci instytucji otoczenia biznesu
 
 
Mikołaj Herbst, Jakub Rok
 
Equity in an Educational Boom: lessons from the expansion and marketisation of tertiary schooling in Poland
 
 
Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar
 
Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON