A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Conferences

Cities and their Universities for Creation of Knowledge and Innovation

Informacje o konferencji, w tym prezentacje oraz nagrania wideo wybranych wystąpień, są dostępne na stronie internetowej konferencji: http://www.euroreg-unicaconference.pl