A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
EUROREG in media

Edwin Bendyk o wpływie funduszy unijnych na rozwój Polski

Antymatrix (24.02.2015)

Edwin Bendyk pisze o wpływie funduszy unijnych na rozwój Polski powołując się na dwie nowe publikacje naszych ekspertów, prof. Grzegorza Gorzelaka oraz prof. Marka Kozaka w kwartalniku Studia Regionalne i Lokalne. Warto przeczytać.

http://antymatrix.blog.polityka.pl/2015/02/24/kasa-z-unii-dobrze-juz-bylo/