A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEXT ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

Next issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, urban renewal, regional input-output tables and Delimitation of Functional Urban Areas.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

Table of Contents 3(69)/2017

Agnieszka Bieda
Urban renewal and the value of real properties

Katarzyna Zawalińska, Jakub Rok
Wojewódzkie tablice przepływów międzygałęziowych dla Polski: konstrukcja i interpretacja

Dagmara Kociuba
Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka

Marta Szylar, Katarzyna Cegielska, Dawid Kudas
Wykorzystanie metody ścieżki rozwoju Hellwiga do badania zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego

Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak
Zastosowanie wybranych metod statystyki wielowymiarowej do oceny systemu edukacji w krajach członkowskich UE

Janina Kotlińska
Nieruchomości komunalne przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości

Magdalena Szmytkowska
Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek, Tomasz Nawrocki, 2017, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 395 s. (recenzja)

 

Image: the map 'Land value map of the undeveloped land properties intended for residential development in 2010–2014' (source: Bieda, A., (2017). Urban renewal and the value of real properties. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69), s. 23).