A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, human capital disparities, demand and supply shocks, and population processes in rural areas.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

 

Table of Contents 3(73)/2018

Paweł Merło, Marcin Bogdański

Spatial disparities in the level of human capital in the European Union in the context of regional competitiveness

Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Jacek Chądzyński
Private and civic organisations as providers of public services in municipalities

Paweł Gajewski
Demand and supply shock symmetry across Polish voivodeships

Paweł Churski, Robert Perdał, Barbara Konecka-Szydłowska, Tomasz Herodowicz
Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych

Robert Szmytkie, Przemysław Tomczak
Procesy depopulacji na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1995–2015

Monika Wesołowska, Andrzej Jakubowski
Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym

 

Photo. Author: Hansueli Krapf (License: cc-by-sa-3.0)