A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
News

NEW ISSUE OF THE SRiL QUARTERLY

New issue of „Studia Regionalne i Lokalne” has been published. Inside about, among others, regional innovation systems, studies of local governments in Central and Eastern Europe and social capital at the local level.

Complete issue as well as single articles can be purchased in Scholar online bookstore. Free access to full-text of all articles, with 12-month embargo, is available at the SRil webpage. Articles from the latest issues are available in the Central and Eastern European Online Library CEEOL (free access through BUW E-resources).

 

Table of Contents 1(75)/2019

Anna Lewandowska, Robert Pater, Łukasz Cywiński
Determinants of business innovation in the Regional Innovation System context. Policy implications for a less developed region

Paweł Swianiewicz, Anna Kurniewicz
Wyjście z cienia? Obecność studiów samorządowych w Europie Środkowej i Wschodniej w nauce europejskiej

Wojciech Opioła
Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
Istota wojewódzkiego planowania przestrzennego na tle teorii planowania

Michał Dudek
Zmiany aktywności zawodowej ludności wiejskiej w Polsce w latach 2010–2016

Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zwolińska-Ligaj
Wizerunek i tożsamość miasta jako instrument wzmacniania jego atrakcyjności i procesów rozwoju na przykładzie miasta Biała Podlaska

Adam Gendźwiłł
Andreas Ladner, Nicolas Keuffer, Harald Baldersheim, Nikos Hlepas, Pawel Swianiewicz, Kristof Steyvers, Carmen Navarro, Patterns of Local Autonomy in Europe (recenzja)

 

 

 

Fot. U. Leone, https://pixabay.com