A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Adaptacyjność na poziomie lokalnym - przypadek Szydłowca

Author: Jakub Rok
Publication type: book's chapter
Full citation: Rok Jakub (2015) Adaptacyjność na poziomie lokalnym - przypadek Szydłowca [w:] Dorota Celińska-Janowicz, Adama Płoszaj (red.): Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences, ss. 146-176.
Download the publication: