A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Adaptacyjność na poziomie lokalnym – studium przypadku Mławy

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2015) Adaptacyjność na poziomie lokalnym – studium przypadku Mławy [w:] Dorota Celińska-Janowicz, Adama Płoszaj (red.) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences, ss. 53-66.
Download the publication: